Biedrība “Variācija”

 

logo

Biedrības mērķi:

  1. Mazināt sociālo atstumtību personām ar īpašām vajadzībām un veicināt vides pieejamību, un sociālo integrāciju sabiedrībā Vidzemes reģionā.
  2. Saglabāt un popularizēt Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas kultūrvēsturiskās vērtības – nodrošināt to ilgtspējīgu pārvaldību.

IESKATIES MŪSU JAUNAJĀ MĀJAS LAPĀ: www.variacija.weebly.com

BIEDRĪBA “VARIĀCIJAS” IR ATVĒRTA JAUNU BIEDRU PIESAISTEI. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT

2015.gadā biedrība ir grozījusi statūtus, tajos iekļaujot otru mērķi un biedrības darbības uzdevumus mērķu sasniegšanai. Biedrība “Variācijas” vēlas kļūt aktīvāka un redzamāka, īstenojot dažādas idejas. Biedrība, līdzšinējās darbības laikā ir sagatavojusi un iesniegusi divus projekta konkursu pieteikumus: 1) LR Tieslietu ministrijas un SIF izsludinātajā projektu konkursā programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas un atbalsta programma” ietvaros izstrādāts projekta pieteikums „Personu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā, aktīvā NVO darbībā”, plānotais piesaistāmo līdzekļu apjoms Ls 14 154,00. 2) Lielbritānijas vēstniecības finansētā atbalsta programmā uzņēmējiem, NVO sabiedrības izglītošanai un cilvēkiem ar invaliditāti nodarbināšanai, kopējais plānotais piesaistāmo līdzekļu apjoms GBP 2000,- Diemžēl, sagatavotie projektu pieteikumu nav guvuši atbalstu. social-inclusion

Biedrība  dibināta 2010.gada 30.martā, Valmierā.