Iepirkumi

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” veic iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk PIL), izvēloties atbilstošo procedūru gan vadoties pēc paredzētās līguma summas, gan paredzētā līguma veida. Iepirkumu līgumcenu robežvērtības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos Aivars Auniņš

mob.: 29208424

e-pasts: aivars.aunins@strencupns.lv

SPNS 2018/6Mīkstā inventāra piegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

07.12.2018 ID Nr. SPNS 2018/6

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 18.12.2018 Plkst.12:00

SPNS 2018/3Elektrokonvulsīvās terapijas aparāta piegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

23.11.2018 ID Nr. SPNS 2018/3

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 04.12.2018 Plkst.12:00

SPNS 2018/5Funkcionālo gultu piegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

16.10.2018 ID Nr. SPNS 2018/5

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 29.10.2018 Plkst.12:00

SPNS 2018/4VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 7. nodaļas telpu remonts

06.09.2018 ID Nr. SPNS 2018/4

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 17.09.2018 Plkst. 12:00

SPNS 2018/2Dzīvokļa remonts ēkā “Dakteru māja” Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā

28.03.2018 ID Nr. SPNS 2018/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 11.04.2018 Plkst. 12:00