Jaunumi

 • Darba aizsardzības filmu pēcpusdiena Strenčos

  23.02.2017

  Šī gada 3. martā Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 2.nodaļas zālē norisināsies pasākums “5. Darba aizsardzības filmu pēcpusdiena”, kuru organizē RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts darba inspekciju. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus un interesentus ar 2016. gadā Latvijā uzņemtajām, kā arī latviešu valodā tulkotajām filmām par darba aizsardzību, tādējādi veicinot gan darba aizsardzības speciālistu informētību, gan šo filmu tālāku izmantošanu nodarbināto apmācībā.

 • Ar 2017.gada 20.janvāri ieviesta karantīna

  16.02.2017

  SAKARĀ AR GRIPAS UN AUGŠĒJO ELPOŠANAS CEĻU VĪRUSU INFEKCIJU PIEAUGUMU, AR 2017.GADA 20.JANVĀRI IEVIESTA KARANTĪNA.   PACIENTUS APMEKLĒT NODAĻĀS AIZLIEGTS!
 • Sadarbības programma – profesionālās orientācijas nolūkā

  22.02.2017

  Aktualizējot apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā, mūsu slimnīca sadarbībā ar Strenču vidusskolu pasākumu ciklā dod iespēju iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos.

  17. februārī jauniešiem bija iespēja nedaudz iepazīties ar slimnīcas vēsturi, profesiju daudzvedību, kas var palīdzēt izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

  Marta pasākumā būs iespēja jauniešiem tikties ar slimnīcas darbam nepieciešamajiem speciālistiem, perspektīvajām vakancēm. Ārstu, māsu stāstījums par darba pienākumiem, nepieciešamo izglītību, rakstura piemērotību veicamajam darbam, dos iespēju tuvāk iepazīt mediķu darbu.

   

  Muzeja vadītāja Baiba Leite

 • Nozīmīgas publikācijas profesionālā un kultūrvēsturiskā griezumā

  17.02.2017

  Augstu novērtējam un lepojamies ar divu slimnīcas profesionāļu publikācijām jaunākajā Latvijas Māsu asociācijas izdotajā avīzē.

  Plaša publikācija par Strenču psihoeniroloģiskās slimnīcas vēsturi - jaunākajā Ievas stāstu žurnālā.