.

.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Klientu apkalpošanas centrs/Ambulatoro pakalpojumu pieraksts

Darba dienās 8:00 -12:00/ 12:30 – 16:30

      64731580(BITE)

Uzņemšanas nodaļa /pēc plkst. 16:00/

      64731597 (BITE)

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu pieteikšana

Darba dienās 8:00 -12:00/ 12:30 – 16:30

      64731580 (BITE)

Administrācija

Darba dienās 8:00 -12:00/ 12:30 – 16:30

      64731340 (BITE)

E-pasts

       info@strencupns.lv

Fakss

        64707215