Iepirkumi

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” veic iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk PIL), izvēloties atbilstošo procedūru gan vadoties pēc paredzētās līguma summas, gan paredzētā līguma veida. Iepirkumu līgumcenu robežvērtības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos Aivars Auniņš

mob.: 29208424

e-pasts: aivars.aunins@strencupns.lv

SPNS 2017/8Veļas mazgāšanas pakalpojumi VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

15.11.2017 ID Nr. SPNS 2017/8

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 12.12.2017 Plkst. 12:00

Saistītie dokumenti:

Nolikums

SPNS/2017/7„Elektroenerģijas iegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

18.09.2017 ID Nr. SPNS/2017/7

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 12.10.2017 Plkst. 12:00

SPNS 2017/6“Degvielas iegāde VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

11.09.2017 ID Nr. SPNS 2017/6

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 22.09.2017 Plkst. 12:00

SPNS 2017/5Slimnīcas 3./9. nodaļu ēkas “Augusta māja” pārbūve Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads

10.07.2017 ID Nr. SPNS 2017/5

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 03.08.2017 Plkst. 12:00

SPNS 2017/4Slimnīcas 3./9. nodaļu ēkas “Augusta māja” pārbūve Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads

23.05.2017 ID Nr. SPNS 2017/4

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 16.06.2017 Plkst. 12:00