Slimnīcas struktūra

 

VSIA “”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” organizatoriskā struktūra:

Valde

 • Valdes locekle Maija ANCVERIŅA

Stacionāra nodaļas

 • Veselības aprūpes vadības ārste stacionāros jautājumos Inga BAUSKA
 • Veselības aprūpes vadītājs ambulatoros jautājumos, psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • Slimnīcas galvenā māsa Jekaterina JEREMEJEVA

1.nodaļa (akūtā sieviešu)

 • nodaļas virsārsts Oskars KRUMHOLCS
 • nodaļas virsmāsa Zinaida ZAHAROVA
 • nodaļas psihiatre Marija EVERTE

2.nodaļa (psihiatriskās rehabilitācijas jauktā)

 • nodaļas virsārsts Raivis LOGINS
 • nodaļas psihiatrs Pēteris ZĀLĪTIS
 • nodaļas psihiatrs, narkologs Jānis OZOLIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Margarita GRĪVA
 • klīniskā psiholoģe Antra PINNE
 • ergoterapeite Zane GOLOVANOVA
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperte Inese SNIĶERE

3.nodaļa (akūtā vīriešu)

 • nodaļas virsārste Liene LAPIŅA
 • nodaļas psihiatre Svetlana TĒRAUDA
 • nodaļas virsmāsa Eva APINE

5.nodaļa (psihotuberkulozā jauktā)

 • nodaļas virsārste Ilona UZBEKA
 • virsmāsa Ivita TRAKINA
 • ārsts – psihiatrs Inga BAUSKA

6.nodaļa (geriatriskā vīriešu)

 • nodaļas virsārste Svetlana TĒRAUDA
 • nodaļas virsmāsa Inga ŠAROVA

7.nodaļa (geriatriskā sieviešu)

 • nodaļas virsārste Monika MUKĀNE
 • nodaļas virsmāsa Žanna KOZLOVA

10.nodaļa (akūtā vīriešu, piespiedu ārstēšanā esošo)

 • nodaļas virsārste Edīte DAMBERGA
 • nodaļas psihiatre Jūlija RUDENKO
 • nodaļas virsmāsa Andris OZOLS

Sociālās aprūpes nodaļa

 • personām ar garīgām saslimšanām nodaļas vadītāja Sandra PAKALNE

 

Uzņemšanas nodaļa

 • atbildīgais ārsts Inga BAUSKA

Aptieka

 • vadītāja farmaceite Sarmīte ĶIRSE
 • farmaceita asistente Anita DAINA

Dezinfekcija

 • dezinfektore Dace VANAGA

Ambulatori konsultatīvā daļa

Psihiatra kabinets

 • psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • psihiatre Liene LAPIŅA
 • garīgās veselības aprūpes māsa Dina ĀRGALE

Narkologa kabinets

 • narkologs Jānis OZOLIŅŠ

Radiologa kabinets

 • radiologs – diagnosts Ivans ŅESTEROVIČS

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinets:

 • tiesu psihiatrijas eksperts Andris ARĀJS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Liene LAPIŅA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Edīte DAMBERGA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Monika MUKĀNE

Psihosociālās rehabilitācijas dienas centrs “RaSa”:

 • vadītāja Rudīte DALDERE
 • sociālā darbiniece Anita JEFIMOVA
 • fizioterapeite Nadežda MIEZE
 • pacientu klubs, bibliotēka – sociālā darbiniece Sandra VORPE
 • veselības veicināšanas konsultante Lāsma EGLE
 • interniste Indra LILIENTĀLE

Administrācija

 • lietvedības sekretāre – Rudīte KALNIŅA.
 • grāmatvedība – galvenā grāmatvede Daiga OLŠEVSKA
 • ekonomists Edijs POIKĀNS
 • vecākā grāmatvede Iveta BORMANE
 • uzskaitvede Sandra BRIEDE
 • algu grāmatvede Rasma KOSMANE
 • projektu vadītāja, iestādes vadītājas asistente – Ilona PINZULE
 • iepirkumu struktūrvienības vadītājs Aivars AUNIŅŠ
 • personāla daļa, lietvedības arhīvs – personāla vadītāja Svetlana KARAŅIKOVA
 • medstatistika, medarhīvs – medstatistiķe Ilze AIDE
 • pacientu un klientu reģistrētāja Lāsma STEPENA

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

 • saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Ainis BLŪMS
 • namu pārzinis – Māris OZOLS