Vides pieejamība

Vides pieejamība VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā”

1. Ierodoties VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā” (turpmāk tekstā – Slimnīca) pie centrālās ēkas – Uzņemšanas nodaļas un administrācijas ēka – ir pieejams plašs, brīvi pieejams stāvlaukums, kur apmeklētājs var novietot autotransportu (ja ieradies ar savu autotransportu).

Pie minētās ēkas ir iespējams piebraukt arī no otras puses (iebraucot teritorijā). Arī šajā pusē ir atzīmētas vairākas autostāvvietas, kur var novietot personīgo autotransportu.

Uzņemšanas nodaļa/Administrācija (2.stāvs)

Stāvlaukums (iebrauc no autoceļa Rīga- Inčukalnas-Valka)

 2. Iebraukšana Slimnīcas teritorijā. 

 

 

3. Uzņemšanas nodaļā ieejas galvenās durvis aprīkotas ar platu uzbrauktuvi, ērtu piekļuvi arī ar ratiņkrēslu. Ēkas otras puses ieeja aprīkota ar uzbrauktuvi, kura, izbūvēta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības (8% slīpums un 1.2 m platums). Gan laukuma, gan uzbrauktuvju virsma ir līdzena un stabila. Ēkai ir divi stāvi, otrajā stāvā var nokļūt, braucot ar liftu. Pirmajā stāvā ir pieejama tualetes telpa ar vides pieejamības pilnīgu nodrošinājumu. 

Galvenā Uzņemšanas nodaļas ieeja. 

4. DARBA LAIKS UZŅEMŠANAS NODAĻĀ – 24 stundas diennaktī. Pie durvīm ir ierīkota zvanu poga, ar kuras palīdzību ir iespējams izsaukt personālu, ja nepieciešama palīdzība, lai iekļūtu ēkā nakts laikā.

Durvju platums ļauj brīvi iekļūt telpās arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Starp durvīm nav sliekšņu vai citu šķēršļu.

 

5. Ēkas pirmajā stāvā ir izvietota Slimnīcas Uzņemšanas nodaļa. Pacienti, kuri uzņemti stacionārā, tālāk tiek novirzīti uz kādu no stacionāra nodaļām. Šajos gadījumos uz nozīmēto nodaļu pacientu pavada uzņemšanas nodaļas personāls.

Ja apmeklētājs ir ieradies slimnīcā risināt citus ar veselības aprūpi saistītus jautājumus, tad nokļūt uz ēkas otro stāvu, kur izvietota slimnīcas administrācija, var ar ēkā esošo liftu.

Vides pieejamība Slimnīcas stacionāra nodaļās

Ar uzbrauktuvi ir aprīkotas gan 2.nodaļa, gan 5.nodaļa. Pie tām uzbrauktuves ir aprīkotas ar divu augstumu margām. Tāpat abās ēkās ir ierīkoti lifti, kas nodrošina iespēju brīvi pārvietoties personām ar kustību traucējumiem. Nodaļu ēku durvju platums ir ierīkots tā, lai telpās varētu iekļūt persona ratiņkrēslā. Personām ar citiem traucējumiem (kustību, redzes) koplietošanas telpās gar sienām ir izvietotas margas.

Visās nodaļu ēkās, ieskaitot uzņemšanas nodaļu ir ierīkotas tualetes, kas paredzētas personām ratiņkrēslā. Arī sanitārie mezgli (dušas) ir pielāgotas personām ar kustības traucējumiem. Uz durvīm ir vizuālās zīmes ar norādi, kas šīs ir par telpām. Pie visām nodaļu ēkām ir ierīkotas zvanu pogas.