Stacionāri

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi

1. Psihiatriskā ārstēšana pieaugušajiem 
2. Psihiatriskā ārstēšana pieaugušajiem ar tuberkulozi 
3. Ar tiesas lēmumu noteikta medicīniskā piespiedu līdzekļa īstenošana
4.

Neatliekamā narkoloģiskā palīdzība (ja pacients tiek atvests ar NMPD)

*** stacionāri ārstētie pacienti pieder pie kategorijām, kas atbrīvtas no pacientu iemaksas, samaksa par veiktajiem pakalpojumiem un pacientu iemaksu komepnsācijas tiek saņemtas no valsts budžeta.

Uzņemšanas nodaļā pacients ierodas/tiek atvests ar:

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nosūtījumu;
 • psihiatra nosūtījumu;
 • ģimenes ārsta vai cita speciālista (sociālā darbinieka, Valsts policijas darbinieka) nosūtījumu, ja pastāv indikācijas stacionēšanai un ārstēšanai stacionārā.
 • Atsevišķos gadījumos pacients var ierasties bez nosūtījuma (brīvdienās, svētku dienās, ārpus speciālistu darba laika).
 • Pacientam, ierodoties stacionārā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase/invaliditātes apliecība/trūcīgās personas izziņa;
 • valsts  apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi ir bezmaksas, bet pacientam ir tiesības saņemt izvēles sekundāros maksas pakalpojumus pēc slimnīcā apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrāža.
 • Ierodoties slimnīcā pacients/viņa pilnvarotais pārstāvis noslēdz līgumu ar slimnīcu par pakalpojuma saņemšanu, pacienta tiesībām un pienākumiem, slimnīcas tiesībām un pienākumiem.
 • Pacientu iekšējās kārtības noteikumi: spiest šeit

 

Maksas veselības aprūpes pakalpojumi

1. Alkohola detoksikācija paliekot stacionārā Pakalpojumu iespējams saņemt: ierodoties VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”  Uzņemšanas nodaļā darba dienās laikā no 9.00-16.00, 

noslēdzot līgumu par maksas pakalpojuma saņemšanu, iespējams:

 • veikt detoksikāciju alkohola, narkotisko, psihotropo vielu intoksikācijas gadījumos diennakts stacionārā
 • Pacientu iekšējās kārtības noteikumi: spiest šeit
 • maksas pakalpojumu cenrādis: spiest šeit

Jūsu psihiskās veselības problēmas palīdzēs atrisināt:

1.nodaļa (sieviešu)

virsārsts Oskars Krumholcs

psihiatre Marija Everte

2.nodaļa (vispārēja psihiatrija, jauktā)

virsārsts Raivis Logins

psihiatrs Pēteris Zālītis

psihiatrs, narkologs Jānis Ozoliņš

3.nodaļa (vīriešu)

virsārste Liene Lapiņa

psihiatre Svetlana Tērauda

5.nodaļa (psihotuberkulozā, jauktā)

virsārste, pneimonologs Ilona Uzbeka

psihiatre Inga Bauska

6.nodaļa (geriatrija, vīriešu)

virsārste Svetlana Tērauda

7.nodaļa (geriatrija, sieviešu)

virsārste Monika MUKĀNE

10.nodaļa (vīriešu, t.sk. ar tiesas lēmumu piespiedu ārstēšana)

virsārste Edīte DAMBERGA

psihiatre Jūlija RUDENKO

Uzņemšanas nodaļa