Slimnīcas struktūra

VSIA “”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” organizatoriskā struktūra:

Valde

Valdes locekle Maija ANCVERIŅA

Veselības aprūpes vadība

 • Veselības aprūpes vadības ārste stacionāros jautājumos Inga BAUSKA
 • Veselības aprūpes vadītājs ambulatoros jautājumos, psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • Slimnīcas galvenā māsa Jekaterina JEREMEJEVA
STACIONĀRA NODAĻAS 

1.nodaļa (akūtā psihiatriskā sieviešu)

 • nodaļas virsārsts Oskars KRUMHOLCS
 • nodaļas virsmāsa Olga GALAGANOVA
 • nodaļas psihiatre Marija EVERTE

2.nodaļa (vispārējā psihiatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārsts Raivis LOGINS
 • nodaļas psihiatrs, narkologs Jānis OZOLIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Margarita GRĪVA
 • klīniskā psiholoģe Antra PINNE
 • ergoterapeite Zane GOLOVANOVA
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperte Inese SNIĶERE

3.nodaļa (akūtā psihiatriskā vīriešu)

 • nodaļas virsārste Liene LAPIŅA
 • nodaļas psihiatre Svetlana TĒRAUDA
 • nodaļas virsmāsa Eva APINE

 4.nodaļa (vispārējā psihiatriskā, piespiedu ārstēšana jauktā)

 • nodaļas virsārste Edīte DAMBERGA
 • ārsts – psihiatrs Pēteris ZĀLĪTIS
 • virsmāsa Žanna KOZOLOVA

5.nodaļa (psihotuberkulozes, vispārējā psihiatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārste Ilona UZBEKA
 • virsmāsa Ivita TRAKINA
 • ārsts – psihiatrs Inga BAUSKA

6.nodaļa (geriatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārste Svetlana TĒRAUDA
 • nodaļas virsārste Monika MUKĀNE
 • nodaļas virsmāsa Agnese LAKUČA

7.nodaļa (narkoloģiskā jauktā)

 • nodaļas virsārste Dace RAITUMA
 • ārsts – narkologs, psihiatrs Edvīns KRASTIŅŠ
 • ārste – rezidente Jūlija RUDENKO 
 • nodaļas virsmāsa Inga ŠAROVA 

 Uzņemšanas nodaļa

 • atbildīgais ārsts Inga BAUSKA

Aptieka

 • vadītāja farmaceite Sarmīte ĶIRSE
 • farmaceita asistente Anita DAINA

Dezinfekcija

 • dezinfektore Dace VANAGA
 • dezinfektore Vija PLĀNE

Radiologa kabinets 

 • radiologs – diagnosts Ivans ŅESTEROVIČS

Medstatistika, medarhīvs

 • medicīnas statistiķis Lāsma STEPENA
SOCIĀLĀ APRŪPE 

Sociālās aprūpes nodaļa (personām ar garīgām saslimšanām)

 •  nodaļas vadītāja Sandra PAKALNE
AMBULATORI KONSULTATĪVĀ DAĻA  

Psihiatra kabinets 

 • psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • psihiatre Liene LAPIŅA
 • psihiatrs Raivis LOGINS
 • psihiatrs Oskars KRUMHOLCS
 • psihiatrs Pēteris ZĀLĪTIS
 • psihiatre Jūlija RUDENKO
 • psihiatre Svetlana TĒRAUDA
 • garīgās veselības aprūpes māsa Dina ĀRGALE

Narkologa kabinets 

 • narkologs Jānis OZOLIŅŠ
 • narkoloģe Dace RAITUMA
 • narkologs Edvīns KRASTIŅŠ
 • narkoloģe Edīte DAMBERGA
 • narkoloģijas māsa Dina ĀRGALE

 Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinets

 • tiesu psihiatrijas eksperts Andris ARĀJS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Liene LAPIŅA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Edīte DAMBERGA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Monika MUKĀNE
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperts Inese SNIĶERE
PSIHOSOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Psihosociālās rehabilitācijas centrs “RaSa”

 • vadītāja Rudīte DALDERE
 • sociālā darbiniece Anita JEFIMOVA
 • sociālā darbiniece Eva DULBE
 • fizioterapeite Nadežda MIEZE
 • pacientu klubs, bibliotēka – sociālā darbiniece Sandra VORPE
 • veselības veicināšanas konsultante Lāsma EGLE
 • interniste Indra LILIENTĀLE
ADMINISTRĀCIJA
 • lietvedības sekretāre – Rudīte KALNIŅA.
 • grāmatvedība – galvenā grāmatvede Daiga OLŠEVSKA
 • ekonomists Edijs POIKĀNS
 • vecākā grāmatvede Iveta BORMANE
 • uzskaitvede Sandra BRIEDE
 • algu grāmatvede Rasma KOSMANE
 • projektu vadītāja, iestādes vadītājas asistente – Ilona PINZULE
 • iepirkumu struktūrvienības vadītājs Aivars AUNIŅŠ
 • personāla daļa, lietvedības arhīvs – personāla vadītāja Svetlana KARAŅIKOVA
 • klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze AIDE
 • pacientu un klientu reģistrētāja Lāsma STEPENA
SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA DAĻA
 • saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Ainis BLŪMS
 • namu pārzinis – Māris OZOLS