APTAUJA PAR SPORTA IESPĒJU DAŽĀDOŠANU STRENČU NOVADĀ

15/02/2019

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.  Arī Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca vēlas sniegt ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā, tāpēc vēlas izvirzīt projekta ideju par sporta aktivitāšu dažādošanu Strenču novadā, kura sevī ietver āra trenažieru laukuma izveidi Strenčos, kas būtu pieejams ikvienam novada iedzīvotājam un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Āra trenažieru laukumu plānots izveidot blakus universālam sporta laukumam.

Lai noskaidrotu šīs iniciatīvas aktualitāti vēlamies lūgt novada iedzīvotājus izteikt viedokli virtuālajā aptaujā: https://goo.gl/forms/JSFolKK8mXeprlBB3

Jāpiezīmē, ka jau iepriekš Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos”. Projekta īstenošanas mērķis bija pilnveidot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus – radot jaunu sporta aktivitāšu iespējas tām piemērotā un sakārtotā vidē, kā arī nodrošinot pieejamu aktīvās atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopš 2017. gada jūlija laukums ir atvērts ikvienam sporta entuziastam un ir novērots, ka sporta laukums ir populāra brīvā laika pavadīšanas vieta novada iedzīvotāju vidū.

Atpakaļ