CFLA PARAKSTA LĪGUMU AR STRENČU PNS

20/04/2019

2019.gada 12. aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” īstenošanu. Projekta mērķis ir paaugstināt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas” stacionāra 3.nodaļas ēkas energoefektivitāti, veicot ēkas fasādes t.sk. cokola siltināšanu, saglabājot ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu, pārseguma siltināšanu un ēkas iekšējo inženiertehnisko – apkures sistēmu atjaunošanu. Projekta galvenās aktivitātes sevī ietver ēkas energosertifikāciju un tehniskā projekta izstrādi, tāpat ēkas fasādes siltināšanu no ārpuses, fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo atjaunošanu un saglabāšanu, ēkas cokola un pārseguma siltināšanu , un apkures sistēmas atjaunošanu. Projekts sevī ietver arī autoruzraudzību, būvuzraudzību un publicitātes nodrošināšanu.

 

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkā 10,865 MWh/gadā, kā arī aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 28,699 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016.

ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

 

Alīna Kitnere

Projektu vadītāja/iestādes vadītājas asistente

E-pasts: alina.kitnere@strencupns.lv