Dažādībā ir spēks!

08/04/2020

7.aprīlī VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) valdes locekle Maija Ancveriņa parakstīja labas gribas memorandu dažādības veicināšanas un vadības atbalstam Latvijas uzņēmumos, organizācijās un institūcijās. Slimnīcas ikdienas darbībā tieši sastopamies ar dažādības vadību, gan Slimnīcas iekšējā vidē – mūsu kolektīvā, gan, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka šis ir liels solis Kapitālsabiedrībai kā kopumam. 2019. gadā Slimnīcā izstrādāta dažādības, vienlīdzības un integrācijas politika, tādējādi atbalstot daudzveidību un vienlīdzīgas tiesības personāla atlasē, izaugsmē un attīstībā vienlaikus, nekādā veidā neatbalstot vai neveicinot indivīdu diskrimināciju, balstoties uz rasi, reliģiju, vecumu, izcelsmi, valodu, dzimumorientāciju, invaliditāti u.c. aspektiem. “Iesaiste kustībā bija tikai loģisks nākamais solis, lai izvērtētu Slimnīcas veiktos pasākumus un aktivitātes dažādības, integrācijas un vienlīdzības perspektīvā un vadībā,” norāda vadītāja.

“Šajā perspektīvā mums svarīgi gan mūsu darbinieki, gan mūsu pacientu integrācija sabiedrībā, jo mūsu veselības aprūpes pakalpojumi bieži vien saistās ar organizatorisku lietu sakārtošanu pirms pacienta izrakstīšanās. Latvijas sabiedrībā izpratnes un sapratnes līmenis par cilvēku ar psihiska rakstura saslimšanām ir attīstības stadijā, tāpēc mēs veicam arī sabiedrības izglītošanas pasākumus par psihiskām saslimšanām, lai izglītotu sabiedrību kopumā un radītu iekļaujošāku vidi dažādiem cilvēkiem,” norāda M.Ancveriņa.

Memoranda pamatā:

  • Mēs ​izprotam​, ka d​ažādības vadība ir veiksmīga tikai gadījumos, kad visas iesaistītās puses izprot izaicinājumus un ir pretīmnākošas to risinājumos.
  • Mēs esam toleranti un atvērti dažādībai un apņemamies ar savu darbu veicināt Latvijas sabiedrības cieņu pret dažādām sabiedrības grupām, respektējot, pieņemot un novērtējot katra unikalitāti.
  • Mēs apzināmies​, ka uzņēmuma spēks un konkurētspēja veidojas, ja tie veido savu ikdienas darbu, uztverot katra cilvēka īpašības kā ​spēku un iespēju.
  • Mēs apņemamies katrs savas ikdienas dzīvē būt atvērti, iecietīgi, izprotoši un iekļaujoši, jo tas palīdz mums pašiem un uzņēmumam būt spēcīgam un iegūt iespējas.

 

Kustība „Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, ​kurā apvienojas uzņēmēji, organizācijas – biedrības un nodibinājumi, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība.