EIROPAS PIEREDZE STRENČU PNS

28/05/2019

No 23. maija līdz 27. maijam Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīca piedalījās starptautiskajā pieredzes apmaiņas programmā “HOPE 2019”, kuras ietvaros divi ārzemju speciālisti- Vīnes slimnīcu asociācijas iepirkuma eksperte Britta Sefcik un Ziemeļīrijas aprūpes departamenta vadītājs Jude O’Neal- tika iepazīstināti ar Slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, procesiem un darbības principiem, tādējādi sniedzot padziļinātu ieskatu Slimnīcas ikdienā darbā un procesu norises kārtībā. 2019. gada HOPE programmas tēma ir “Uz pieradījumiem balstīta veselības aprūpes vadība”, tāpēc liela uzmanība tika vērsta tieši uz pierādījumiem balstītiem Slimnīcas darbības principiem un pārvaldības procesiem. Vizītes laikā prezentācijas un diskusijas tika papildinātas ar Slimnīcas nodaļu apmeklējumiem, sniegto rehabilitācijas iespēju multiprofesionālajā komandā un pacientu brīvā laika pavadīšanas iespēju apskati.

Vizītes noslēgumā, apkopojot iegūtās atziņas un salīdzinot veselības aprūpes organizācijas modeļus pārstāvētajās valstīs, (Latvija, Īrija, Austrija) tika izdarīti secinājumi:

  • Vienlīdzīgi izaicinājumi visās trijās pusēs, skarot gan pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu un pieaugošās prasības, tendences, gan efektīvu cilvēku vadību, speciālistu piesaisti un trūkumu. Ārvalstu viesi atzinīgi novērtēja Slimnīcas vadības aktivitātes, lai jaunajos speciālistos radītu interesi tieši par Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, kā potenciālo nākotnes darba vietu.
  • Līdzības pārstāvēto triju valstu normatīvajos regulējumos veselības aprūpes organizēšanā: Eiropas Savienības regulējumi, valstiskie regulējumi, kuri ir nozīmīgi veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.
  • Tāpat tika atzīmētas rehabilitācijas iespējas multiprofesionālā komandā pacientiem individuāli un grupās, kā arī pakalpojumu ilgtermiņa attīstības tendences. Lai gan ārzemju viesi norādīja, ka viņu pārstāvētajās valstīs rehabilitācijas un pacientu aprūpes iespējas ir augstākā līmenī un koncentrējas lielākoties uz pacientu aprūpi pacientu dzīves vietā, Slimnīcas īstenotais attīstības virziens ir pozitīvs un uzteicams.
  • Speciālisti atzīmēja, ka ieviestā un uzturētā Kvalitātes vadības sistēma ir viena no Slimnīcas konkurences priekšrocībām Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu vidū, sniedzot ārstniecības, aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Īrijas pārstāvis atzīmēja, ka ir veikts pamatīgs darbs dokumentācijas izstrādē, pielietošanā un kontrolē, kas nodrošina augstu pakalpojumu kvalitāti.

Pieredzes apmaiņas programmas laikā viesi, balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi, norādīja, ka Latvijas veselības aprūpes attīstības virziens kopumā vērtējams kā pozitīvs un ilgtspējīgs, taču Latvijas veselības aprūpe atrodas pārmaiņu priekšā, kas pēc redzētā Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, dažām iestādēm un organizācijām nesagādās problēmas.

Apmeklējot Slimnīcas nodaļas, viesi atzinīgi novērtēja darba organizāciju nodaļās, īpaši uzsverot kā ļoti labu piemēru – darbinieku atbildības jeb pārraudzības zonas nodaļā, tādējādi palīdzot pacientiem nepieciešamības gadījumos, nodrošinot pacientu drošību. Tikpat atzinīgi tika novērtēta darbinieku pozitīvā attieksme, atsaucība un augstā kompetence savas nodaļas prezentēšanā.

HOPE pieredzes programmas viesi vizītes noslēgumā pateicās visiem Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbiniekiem par pieredzi un zināšanām, sarunām un diskusijām, un  ar pozitīvajām emocijām bagāto nedēļu Strenčos.

Paldies visiem darbiniekiem! Jūsu apzinīgais darbs veido Slimnīcu un rada iespēju ar lepnumu stāstīt un rādīt Slimnīcas darbu!