“GADA CILVĒKS 2019” DR. RAIVIS LOGINS

20/11/2019

Ik gadu Strenču novadā valsts svētku laikā tiek sumināti novada iedzīvotāji, kas, ar savu darbību gan profesionāli, gan personiski, ir snieguši būtisku ieguldījumu novada attīstībā un tā reputācijas veicināšanā. Ņemot vērā ārsta ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vadība rosināja titulu “Gada cilvēks 2019” piešķirt psihiatram/narkologam Raivim Loginam.

Strenču novada domes apbalvojums un tituls “Gada cilvēks 2019” tika piešķirts VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ārstam – psihiatram/narkologam Raivim Loginam par profesionālu darbu garīgās un psihiskās veselības aprūpē un ieguldījumu sabiedrības izglītošanā.

Dr. Logins ir viens no Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas jaunās paaudzes ārstiem, kas veiksmīgi atradis kopīgu valodu ar Strenču novada vidusskolas bērniem un jauniešiem, projekta ietvaros pasniedzot izglītojošas lekcijas par garīgo un psihisko veselību, radot bērnos un jauniešos izpratni par tādām tēmām kā depresija, atkarības, stresa pārvaldība. Dr. Logins aktīvi piedalās novada iedzīvotāju izglītošanā par garīgo un psihisko veselību, sabiedrībā rosinot izpratni par psihiskās veselības traucējumu un atkarību atpazīšanu, kā arī savlaicīgas ārstēšanas nozīmi. Ārsts ir savas jomas profesionālis, neskaitāmu zinātnisko publikāciju autors medicīniskajos izdevumos, jaunu ideju ģenerators. Vienmēr smaidošs un pozitīvisma pilns, ar to arī izskaidrojuma neiztrūkstošā medicīnas studentu – brīvprātīgo klātbūtne mūsu Slimnīcā.

Dr. Logins ir sociāli aktīvs Slimnīcas kolektīvā, ieviešot jaunas tradīcijas Slimnīcas iekšējās kultūras bagātināšanā, organizējot darbinieku zolītes turnīrus. Tradicionāli Ēnu dienās viskuplākais ēnotāju pulks ir dr.Loginam.

SVEICAM UN LEPOJAMIES!

Atpakaļ