Garīgās aprūpes iespējas slimnīcā

08/06/2020

Pacientam un viņa tuviniekiem VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir iespēja saņemt garīgo aprūpi, neatkarīgi no tā, vai viņš pieder vai nepieder kādai ticības kopienai un/vai tradīcijai. (Pacientu tiesību likums, 3. pants, 5. punkts). 

7. nodaļas korpusā Slimnīcas kapelāns gaidīs:

OTRDIENĀS, CETURTDIENĀS 8:00-16:30;

PIEKTDIENĀS 8:00-12:00

Atpakaļ