Iepirkumi Covid-19 ierobežošanai

Pārskata periods 12.03.2020.-01.07.2020.