Izsoles

Nr. 1/2020VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” kustamās mantas - cirsmu IZSOLE

18.03.2020 ID Nr. Nr. 1/2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 20.04.2020 16:00

Revidentu pakalpojumi 2019

ID Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz

Saistītie dokumenti: Sludinājums Lēmums

Nr. 2/2018VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” telpu nomas tiesību izsole ārstniecības pakalpojuma sniegšanai

02.05.2018 ID Nr. Nr. 2/2018

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 11.05.2018 Plkst. 12:00

Nr. 1/2018VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” telpu nomas tiesību izsole klasiskās relaksācijas masāžas pakalpojuma sniegšanai

09.01.2018 ID Nr. Nr. 1/2018

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 19.01.2018 Plkst. 12:00

Nr. 4/2017Kustamās mantas izsole

07.06.2017 ID Nr. Nr. 4/2017

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 21.06.2017 Plkst. 12:00