Iepirkumi

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” veic iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk PIL), izvēloties atbilstošo procedūru gan vadoties pēc paredzētās līguma summas, gan paredzētā līguma veida. Iepirkumu līgumcenu robežvērtības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
Kontaktpersona iepirkuma jautājumos Aivars Auniņš mob.: 29208424 e-pasts: aivars.aunins@strencupns.lv

SPNS 2018/4VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 7. nodaļas telpu remonts

06.09.2018 ID Nr. SPNS 2018/4

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 17.09.2018 Plkst. 12:00

SPNS 2018/2Dzīvokļa remonts ēkā “Dakteru māja” Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā

28.03.2018 ID Nr. SPNS 2018/2

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 11.04.2018 Plkst. 12:00

SPNS 2018/1Dzīvokļa remonts ēkā “Dakteru māja” Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā

12.02.2018 ID Nr. SPNS 2018/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 23.02.2018 Plkst. 12:00

SPNS 2017/9Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra pacientiem un kafejnīcas ierīkošana slimnīcas ēkā

03.01.2018 ID Nr. SPNS 2017/9

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 10.01.2018 Plkst. 12:00

SPNS 2017/8Veļas mazgāšanas pakalpojumi VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca

15.11.2017 ID Nr. SPNS 2017/8

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 12.12.2017 Plkst. 12:00