IZGLĪTO ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ

14/03/2019

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca sadarbībā ar ZAAO ik gadu, kopš 2015. gada, rīko izglītojošas lekcijas par pareizu atkritumu šķirošanas praksi, tādējādi informējot darbiniekus par aktualitātēm atkritumu šķirošanā.

Tā 13. martā Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā sadarbībā ar Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekotāju “ZAAO” norisinājās kārtējā izglītojoša lekcija par pareizu atkritumu šķirošanu.

Lekciju vadīja SIA “ZAAO” pārstāve Daiga Grundiņa, kura iepazīstināja darbiniekus ar pareizas atkritumu šķirošanas ABC. Lekcijas laikā darbiniekiem tika pastāstīts par atkritumu šķirošanas kategorijām, atbilstošajiem atkritumu šķirošanas konteineriem, kā arī par atkritumu nodošanas iespējām vietējā Eko laukumā. Tāpat tika aplūkota atkritumu apsaimniekošana Slimnīcā 2017. un 2018. gadā, kur  tika novērota pozitīva tendence atkritumu šķirošanā, t.i. šķiroto atkritumu daudzums Slimnīcā palielinās.

Darbiniekiem bija iespējams arī pašiem praktiski aplūkot, aptaustīt, kā arī uzdot jautājumus saistībā ar šķirojamo atkritumu frakcijām. ZAAO pārstāve atzina, ka pirms lekcijas devās novērtēt Slimnīcas šķiroto atkritumu konteinerus, lai saprastu faktisko situāciju atkritumu šķirošanā Slimnīcā, kur D.Grundiņa pozitīvi vērtēja atkritumu šķirošanas praksi Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, jo apsekošanas laikā netika konstatēti nekādi pārkāpumi.

Darbinieki atzīmē, ka iegūtās zināšanas un atziņas par atkritumu šķirošanu būs iespējams izmantot ne tikai darbā, bet arī sadzīvē, tādējādi uzlabojot apkārtējās vides kvalitāti un rosinot ilgtspējīgu pieeju atkritumu apsaimniekošanā savās mājsaimniecībās. Darbinieki norādīja, ka iegūtās zināšanas noteikti nodos tālāk arī saviem ģimenes locekļiem.