Modificētā elektrokonvulsīvā terapija Strenču PNS

04/11/2019

Modificētā elektrokonvulsīvā terapija (turpmāk tekstā – MEKT) ir psihisku slimību ārstēšanas metode. Visbiežāk šo terapiju pielieto smagas depresijas, biopolāro traucējumu vai pacientu, kuri sirgst ar šizofrēniju, ārstēšanai.
Pasaules praksē modificētā elektrokonvulsīvā terapija ir ikdiena psihoneiroloģisku traucējumu ārstēšanai, taču Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, papildus medikamentozai terapijai, šī ir jauna ārstniecības metode. Starptautiskos kongresos Norvēģijā, Polijā Slimnīcas ārsti vairāk nekā gadu ir krājuši teorētiskās zināšanas par MEKT un iepazinušies ar pētījumiem par procedūras pielietošanu, kā arī piedalījušies praktiskajās apmācībās Tallinas Reģionālajā slimnīcā.
Šodien VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) stacionāra pacientiem tika veiktas pirmās modificētās elektrokonvulsīvās terapijas sesijas. Procedūras veica 5 Slimnīcas ārsti, 7 stacionāra pacientiem. Ārsti norādīja, ka visas procedūras noritēja veiksmīgi. Katrs no pacientiem saņems elektrokonvulsīvās terapijas kursu, kas kopumā sastāda 10 procedūras. Procedūras tiks veiktas divas reizes nedēļā.

Slimnīcas virsārste dr.Bauska secina: “Šodien mūsu pacienti saņēma visaugstākajiem pasaules kvalitātes līmeņa standartiem atbilstošu terapiju. Slimnīcas pacienti varēs saņemt mūsdienīgu ārstēšanu arī turpmāk!”

Slimnīcas valdes locekle Maija Ancveriņa norāda:
“Lepojos ar ārstiem, kuri ne tikai atlasīja pacientus, kuriem šīs terapijas pielietošana dos iespēju veiksmīgi atveseļoties, bet paši arī uzsāka terapijas pielietošanu: dr. Līcis, dr.Krumholcs, dr.Logins, dr.Krastiņš, dr.Līce, dr.Bauska, dr.Lapiņa, ar aktīvu anestezioloģes E.Vītolas – Rabāces, anestēzijas māsas A.Lakučas, garīgās veselības aprūpes māsas M.Grīvas un māsu palīga J.Gļeba iesaisti un atbalstu!”