Narkoloģijas pakalpojums Strenču slimnīcā

06/03/2018

Valsts apmaksāto narkoloģisko palīdzību Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā sniedz no šā gada 1. janvāra. Aizvadīto divu mēnešu garumā slimnīcas speciālisti aktīvi strādājuši, pilnveidojot pakalpojuma sniegšanas procesu, ņemot vērā arī pacientu apmierinātības aptaujas anketās minēto novērtējumu un atsauksmes. Darbs turpinās, lai  arvien nodrošinātu pacientu vēlmes.

Pacientu anketās saņemtas pozitīvas atsauksmes un ieteikumi

Pacientiem, izrakstoties no slimnīcas stacionāra, tiek piedāvāts aizpildīt apmierinātības aptaujas anketu par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu. Anketā ir iespēja novērtēt saskarsmi ar personālu, pacienta informētību par ārstniecības un aprūpes procesu, ēdināšanas kvalitāti, par iespējām saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, telpu tīrību un ārstēšanās iznākumu kopumā, kā arī sniegt komentārus par lietām, kuras nepieciešamas pilnveidot. Anketas tiek aizpildītas anonīmi, tās tiek apkopotas un analizētas reizi mēnesī.

Par saņemto narkoloģijas pakalpojumu pacienti atzīmējuši, ka ir apmierināti ar saņemto ārstniecību, īpaši izceļot personāla profesionālo attieksmi un pozitīvo saskarsmi, sakopto apkārtējo vidi un  slimnīcā piedāvātās iespējas brīvā laika pavadīšanai – bibliotēka, galda spēles, nodarbības.

Ņemot vērā pacientu ieteikumus,  tiek veikti sadzīves apstākļu uzlabojumi, iekļaujot tos nodaļas telpu pielāgošanas darbos.

 

 

Informācijas pieejamība par pakalpojumu

Ņemot vērā pacientu un pacientu tuvinieku interesi gūt informāciju par narkoloģijas pakalpojuma saņemšanas kārtību, zvanot pa telefonu, slimnīcā ir izveidots klientu apkalpošanas centrs ar tālruņa numuru 6731580 (darba laikā), ārpus darba laika 64731597. 

  

 

 

 

Uzlaboti ambulatorie narkologa pakalpojumi un to pieejamība

Narkologa kabinets ir iekārtots pacientiem ērtāk pieejamās telpās, kuras atrodas Uzņemšanas nodaļas ēkā. Ērtību nodrošina arī plašais stāvlaukums automašīnu novietošanai, klientu apkalpošanas centra speciālista palīdzība ienākot ēkā, kā arī vairāku ārstu-narkologu ambulatorie pieņemšanas laiki. Plašāka informācija par ambulatoro narkologu pieņemšanu: šeit

 

Atsevišķa narkoloģiskā nodaļa

Slimnīcas nodaļu reorganizācijas rezultātā narkoloģijas pakalpojuma sniegšanai ir izveidota 7.nodaļa. Nodaļā strādā divi ārsti – narkologi, narkoloģijas rezidente un māsas, māsas palīgi, sanitāri.