Pabeigta energoefektivitātes uzlabošana Slimnīcas Augusta mājā

11/09/2019

Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā vasara aizritēja darbīgi. Slimnīcas stacionāra 3. nodaļas ēkā – Augusta mājā tika īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kuru rezultātā fasāde vizuāli ir atguvusi iepriekšējo izskatu – veikta fasāžu dekoratīvā apdare ar ķieģeļu flīzēm – sākotnējais ēkas fasādes raksturs nokopēts gan stūra krustos, gan ieejas portālā un logaiļu apmaļu fasādes plaknē. Izvēlētajām ķieģeļu flīzēm ir raupja, vēsturiskajam ķieģelim atbilstoša virsma. Kā jau iepriekš ziņots, Augusta mājā šie ir lielākie fasādes renovācijas darbi, kas veikti kopš 1907. gada – Slimnīcas kompleksa atklāšanas. Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Eiropas Reģionālo attīstības fondu ēkai šajā vasarā tika veikta fasādes siltināšana, ēkas cokola siltināšana, ēkas pārseguma siltināšana, kā arī fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana un saglabāšana, tāpat būvdarbu laikā tika nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Iepriekšējos gados projekta ietvaros tika veikta ēkas energosertifikācija, tehniskā projekta izstrāde un apkures sistēmas atjaunošana.  Augusta vidū ēka tika nodota ekspluatācijā, būvvalde atzinīgi novērtēja paveikto darbu kvalitāti un vizuālo izpildījumu, jo ēku koptēls pēc fasāžu renovācijas ir saglabāts. Liels paldies SIA “R.K.C.F. RENESANSE”, SIA “BM-projekts un SIA “Krāčupe” par produktīvo un veiksmīgo sadarbību.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa norāda: ”Projekta īstenošana bija izaicinājums, jo, ņemot vērā to, ka slimnīcas ēkām nav noteikts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss, vēlējāmies rast iespējami efektīvu risinājumu ēkas arhitektonisko detaļu saglabāšanā, vienlaikus, panākot nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu.“

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vadītāja Maija Ancveriņa norāda, ka, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 3. nodaļas ēkai, gaidāms siltumenerģijas patēriņa un videi kaitīgo izmešu daudzuma samazinājums. Plānotais primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums būs 10,865 MWh/gadā, savukārt siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 28,699 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016.