Pacientu drošībai veiktie pasākumi Slimnīcā

06/05/2020

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) turpina sniegt neatliekamo psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību stacionārā. Kopš 14. marta Slimnīcā stacionēti 385 pacienti, vidēji dienā uzņemot 8 pacientus. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, ņemot vērā Veselības ministrijas (turpmāk – VM) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) ieteikumus ārstniecības iestādēm ārkārtas situācijas laikā, veikusi piesardzības pasākumus un izstrādājusi jaunas kārtības pacientu uzņemšanai Slimnīcas stacionāra nodaļās un ambulatoro pakalpojumu sniegšanai.

Pacientiem ierodoties uzņemšanas nodaļā, tiek ievākta epidemioloģiskā anamnēze. Pirms stacionēšanas pacienti tiek lūgti apliecināt, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar COVID-19 diagnosticētu slimnieku.

No jauna uzņemto pacientu plūsma tiek nodrošināta divās Slimnīcas psihiatrijas nodaļās un narkoloģijas nodaļā, kuras pilda observācijas nodaļu funkcijas. Pacienti nodaļās tiek pašizolēti ārstniecības personu stingrā uzraudzībā. Pacientu psihiskais un somatiskais veselības stāvoklis pirmās dienas pēc stacionēšanas tiek rūpīgi novērots. COVID-19 testi tiek veikti visiem stacionārā esošajiem pacientiem, kuriem novērota akūta respiratora saslimšana, neskaidras izcelsmes drudzis, pneimonija, grūtniecēm ar augšējo elpceļu infekcijas simptomiem, pacientiem bez noteiktas dzīves vietas.

Slimnīcas vadība, ievērojot visus VM un SPKC norādījumus, izstrādājusi procedūras un pacientu uzņemšanas shēmas COVID-19 apstiprināta pacienta vai aizdomu gadījumā, kā arī Covid -19 testēšanas shēmu, lai ārstniecības personām būtu skaidrs, kā reaģēt katrā situācijā un, lai maksimāli pasargātu veselības aprūpē iesaistīto personālu. Personāls pilnībā nodrošināts ar visiem nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (turpmāk – IAL). Rūpīgi tiek sekots esošajiem IAL krājumiem, tos papildinot.  Slimnīcas 258 darbiniekiem veikta testēšana uz Covid-19, visi rezultāti negatīvi. Stacionārā nav apstiprināti pozitīvi Covid-19 gadījumi ne pacientiem, ne darbiniekiem.

Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā aizvien spēkā ir aizliegums pacientus apmeklēt nodaļās. Stingri noteikti drošības pasākumi uzņemšanas nodaļā un ambulatorajā daļā, t.i., visiem apmeklētājiem tiek izsniegta ķirurģiskā maska, kas jālieto, atrodoties Slimnīcas telpās, gaiteņos un uzgaidāmajās telpās, tiek nodrošināta 2m distance, atzīmējot to ar īpašu marķējumu uz gaiteņu un telpu grīdām, Slimnīcas telpās pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi un informācija roku higiēnas nozīmi vīrusinfekcijas izplatības laikā. Tiek veikta rūpīga un regulāra virsmu dezinfekcija. 

Atpakaļ