Maksas pakalpojumi

VSIA “STRENČU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA” MEDICĪNAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Medicīnas maksas pakalpojumu cenrādis ir izstrādāts ar mērķi, lai:

  • informētu pacientus par izmaksām, saņemot valsts apmaksātu stacionāro un ambulatoro narkoloģiski medicīnisko palīdzību. 
PAKALPOJUMA NOSAUKUMS Cena EUR (bez PVN) PVN Kopā EUR
1. Pacientu iemaksa par diennakti (pacientu līdzmaksājums par valsts apmaksāto stacionāro narkoloģiski medicīnisko palīdzību (ar nosūtījumu, darba dienās nosūtījumu iespējams saņemt uz vietas))  7,11 7,11
2. Pacientu iemaksa par vīzīti (pacientu līdzmaksājums par valsts apmaksāto ambulatoro narkoloģiski medicīnisko palīdzību)
4,27
4,27

VSIA “STRENČU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Maksas pakalpojumu cenrādis ir izstrādāts ar mērķi, lai:

  • sniegtu Latvijas Republikas un citu valstu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus, kurus atbilstoši LR normatīviem aktiem neapmaksā no valsts veselības aprūpes budžeta;
  • sniegtu citus nemedicīniskus pakalpojumus saskaņā ar Slimnīcas iespējam, materiāliem un intelektuāliem resursiem.
PAKALPOJUMA NOSAUKUMS Cena EUR (bez PVN) PVN* Kopā EUR
1. STACIONĀRA maksas pakalpojumi
1.1. Detoksikācija alkohola, narkotisko, psihotropo vielu intoksikācijas gadījumos diennaktī: 
1.1.1. Maksa par vienu dienu stacionārā 70,00 70,00
1.1.2. Pacienta izmeklējums ierodoties slimnīcas uzņ.nodaļā alkohola reibumā 30,00 30,00
1.2. Psihiatriskā ārstēšana stacionārā:
1.2.1. Maksa par vienu dienu stacionārā psihiatrijas programmā 67,15 67,15
2. AMBULATORĀS speciālistu konsultācijas
2.1. Psihiatra konsultācija (trešajām personām, kas nav saistīta ar terapijas nozīmēšanu)
15,00 15,00
2.2. Narkologa konsultācija (trešajām personām, kas nav saistīta ar terapijas nozīmēšanu
15,00 15,00
2.3. Narkologa konsultācija (pacientu iemaksa)
4,27 4,27
2.4. Garīgās veselības aprūpes māsas informējoša konsultācija trešajām personām
7,00 7,00
2.5. Radiologa konsultācija
15,00 15,00
2.6. Radiologa konsultācija (pacientu iemaksa)
2,85 2,85
2.7. DEĀK grupas dokumentu apkopošana
18,00 18,00
3. UZŅEMŠANAS NODAĻĀ veiktās manipulācijas
3.1. Arteriālā asinsspiediena mērīšana
1,00 1,00
3.2. EKG veikšana
5,00 5,00
3.3. Brūču aprūpe, pārsiešana
4,00 4,00
3.4. Novērošana uzņemšanas nodaļā pēc paša vēlēšanās (diennakts)
70,00 70,00
4. PSIHOLOGA pakalpojumi
4.1. Psiholoģiskā izpēte (viena izpēte) bez psihiatra nosūtījuma
30,00 30,00
4.2. Klīniskā psihologa konsultācija 45 min.
10,00 10,00
5. Psihosociālās REHABILITĀCIJAS CENTRA pakalpojumi (bez psihiatra nosūtījuma):
5.1. Ergoterapeita nodarbība
10,00 10,00
5.2. Fizioterapeita nodarbība
10,00 10,00
5.3. Medicīniskā teipošana
5,00 5,00
6. RENTGENOLOĢISKĀ izmeklēšana (rtg uzņēmums)
6.1. Plaušu (1 proj./2 proj.)
7,00/15,00 7,00/15,00
6.2. Plaušu caurskate
7,00 7,00
6.3. Ribu (1 proj./2 proj.)
6,00/9,00 6,00/9,00
6.4. Deguna balkusdobumu
5,00 5,00
6.5. Galvas
12,00 12,00
6.6. Pleca locītavas (2 proj.)
12,00 12,00
6.7. Elkoņa locītavas (2 proj.)
12,00 12,00
6.8. Plaukstas pamatnes locītavas (2 proj.)
6,00 6,00
6.9. Plaukstas (2 proj.)
6,00 6,00
6.10. Rokas pirkstu (2 proj.)
5,00 5,00
6.11. Iegurņa (1 proj.)
7,00 7,00
6.12. Gūžas locītavas (2 proj.)
12,00 12,00
6.13. Ceļa locītavas (2 proj.)
12,00 12,00
6.14. Pēdas locītavas (2 proj.)
9,00 9,00
6.15. Pēdas (2 proj.)
9,00 9,00
6.16. Kājas pirkstu (2 proj.)
5,00 5,00
6.17. Jostas-krustu daļas mugurkaula (2 proj.)
15,00 15,00
6.18. Kakla daļas mugurkaula (4 proj.)
17,00 17,00
6.19. Kakla daļas mugurkaula funkc.provē (2 bildes)
9,00 9,00
6.20. Krūšu daļas mugurkaula (2 proj.)
15,00 15,00
6.21. Astes kaula (2 proj.)
9,00 9,00
6.22. Kuņģa un barības vada izmeklēšana
23,00 23,00
6.23. Plaušu profilaktiskā rtg izmeklēšana (bilde)
7,00 7,00
7. SOCIĀLĀ DARBINIEKA sniegtie pakalpojumi
7.1. Pensijas vai pabalsta noformēšana/pieprasīšana
3,00 3,00
7.2. Klientu pavadīšana dokumentu noformēšanai, citu pakalpojumu saņemšanai (1 st.)
5,00 5,00
7.3. Dokumentu kārtošana nosūtīšanai SAC
10,00 10,00
7.4. Palīdzība klienta rēķinu/parādu apmaksai
10,00 10,00
7.5. Pavadīšana pārvešanai uz SAC
10,00 10,00
7.6. Fotografēšana dokumentiem
2,00 2,00
8. ĀRSTU konsilijs
8.1. Ārstu konsilijs, bez Strenču PNS ārsta nosūtījuma vai, ja konsiliju vēlas pacients
100,00 100,00
8.2. Izziņa un ārstu konsilijs aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā
100,00 100,00
8.3. Izziņa transporta vadītāja apliecības iegūšanai (1 psihiatrs)
15,00 15,00
8.4. Izziņa transporta vadītāja apliecības iegūšanai (1 narkologs)
15,00
15,00
9. TRANSPORTA pakalpojumi
9.1. Transportlīdzeklis ar benzīna dzinēju 1 km
0,46 0,09 0,55
9.2. Transportlīdzeklis ar dīzeļdegvielas dzinēju 1 km
0,47 0,10 0,57
9.3. Brauciens uz Valku ar sl-cas transportu
2,48 0,52 3,00
9.4. Uzņēmuma darbiniekiem transporta pakalpojumi
patērētā degvielas summa PVN* Summa +PVN
10. Dokumentu kopēšana
10.1. Melnbalta A5 lapa vienpusēja/abpusēja
0,04/0,06 0,01/0,01 0,05/0,07
10.2. Krāsaina A5 lapa vienpusēja/abpusēja
0,06/0,08 0,01/0,02 0,07/0,10
10.3. Melnbalta A4 lapa vienpusēja/abpusēja
0,07/0,09 0,01/0,02 0,08/0,11
10.4. Krāsaina A4 lapa vienpusēja/abpusēja
0,09/0,13 0,02/0,03 0,11/0,16
10.5. melnbalta A3 lapa vienpusēja/abpusēja
0,14/0,20 0,03/0,04 0,17/0,24
10.6. krāsaina A3 lapa vienpusēja/abpusēja
0,20/0,25 0,04/0,05 0,24/0,30
11. Dokumenta LAMINĒŠANA (1 lapa)
11.1. A5 formāts
0,33 0,07 0,40
11.2. A4 formāts
0,66 0,14 0,80
11.3. A3 formāts
1,24 0,26 1,50
12. Dokumentu FAKSĒŠANA (1 lapa)
  0,83 0,17 1,00
13. Dokumenta SKENĒŠANA (1 lapa)
  0,41 0,09 0,50
14. IZZIŅAS, DUBLIKĀTA izsniegšana
14.1. Izziņa no arhīva
4,13 0,87 5,00
14.2. Slimības vēstures dublikāts
12,40 2,60 15,00
14.3. Izziņa par ārstēšanos stacionārā
0,83 0,17 1,00
14.4. Darba nespējas lapas dublikāta izsniegšana
4,13 0,87 5,00
15. KOMUNĀLIE pakalpojumi
15.1. Aukstais ūdens:
par m³ pēc skaitītāja rādījumiem
0,71 0,15 0,86
no cilvēka (ja nav skaitītāja)
2,82 0,59 3,41
15.2. Karstais ūdens:
par m³ pēc skaitītāja rādījumiem
4,22 0,89 5,11
no cilvēka dzīvoklī bez vannas (ja nav skaitītāja)
4,04 0,85 4,89
no cilvēka dzīvoklī ar vannu (ja nav skaitītāja)
5,38 1,13 6,51
15.3. Kanalizācija no cilvēka
4,77 1,00 5,77
15.4. Kanalizācija 1m³
1,54 0,32 1,86
15.5. Atkritumu izvešana no cilvēka
0,58 0,12 0,70
15.6. Elektrība kW
0,13 0,03 0,16
15.7. Apkure 1mWh:
fiziskām personām
41,01 21 % 49,62
juridiskām personām
41,01
21 % 49,62
16. Par telpu ĪRI
16.1. Viesnīca
8,26 1,74 10,00
16.2. Viesnīca darbiniekiem diennaktī par gultu
2,48 0,52 3,00
16.3. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11A m2
0,40 0,40
16.4. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11B m2 0,36 0,36
16.5. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11C m2 0,36 0,36
16.6. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11D m2 0,37 0,37
16.7. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11E m2 0,35   0,35
16.8. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11F m2 0,39   0,39
16.9. Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11G m2 0,39   0,39
16.10 Par dzīvojamo telpu īri Valkas iela 11H m2 0,37   0,37
16.11. Citu telpu noma apkurināmā platība m2/dienā, ja nav noslēgts līgums par ilgstošu lietošanu** 0,57  0,12 0,65
16. 13. Konferenču zāle (1 stunda)
7,44 1,56 / 1,10 9,00
17. Par saimniecības ēku un pirts NOMU
17.1. Šķūnītis (mēnesī par 1 ēku)
0,83 0,17 1,00
17.2. Garaža (bez apkures/ ar apkuri mēnesī)
14,05/21,49 2,95/4,51 17,00/26,00
17.3. Instrumentu noliktava (mēnesī)
6,61 1,39 8,00
17.4. Pirts (diena)
25,00 5,25 30,25
18. Par iebraukšanu teritorijā
18.1. Komerciālos nolūkos
4,13 0,87 5,00
18.2. Apmeklētājiem
0,83 0,17 1,00
19. Citi SAIMNIECISKIE pakalpojumi
19.1. Dēļu apvēlēšana galdniecībā (1tekošais metrs)
0,14 0,03 0,17
19.2. Metināšanas darbi (1stunda)
7,11 1,49 8,60
19.3. Iebraukšana garāžā a/m apskatei, sīkiem remontiem (1stunda), minimālais 1 st.
4,13 0,87 5,00
19.4. Par audumu malu apšūšanu šūšanas darbnīcā (par metru)
0,29 0,06 0,35
19.5. Pacēlāju noma (viena diena)
45,45 9,55 55,00
19.6. Automašīnas uzkopšanas komplekta noma 30 min
1,65 0,35 2,00
19.7. Pacientu privātās veļas mazgāšana 1,24 0,26 1,50
19.8. Dezinfekcijas cikls 23,00 4,83 27,83

* Pievienotās vērtības nodokļa likums

42.pants. Nodokļa samazinātās likmes piemērošana
 
  • (12) Nodokļa samazināto likmi piemēro siltumenerģijas piegādei, ja tās faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē siltumenerģiju mājsaimniecības vajadzībām.
 
52.pants. Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi

3) šādus medicīnas pakalpojumus:

 
  • medicīnas pakalpojumus, ko nosaka Ministru kabinets un ko ārstniecības iestāde sniedz pacientam, izmantojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas (izņemot tiesmedicīnisko ekspertīzi krimināllietās vai civillietās, invaliditātes ekspertīzi, ko veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un tās struktūrvienības, atzinumu sniegšanu par medicīniskās aprūpes kvalitāti un darbspējas ekspertīzi ārstniecības iestādēs, militārpersonu veselības stāvokļa novērtēšanu izdienas pensijas piešķiršanai, kā arī kosmētiskās operācijas un kosmetologu pakalpojumus bez medicīniskām indikācijām un solāriju pakalpojumus), b) obligātās veselības pārbaudes, kas nepieciešamas, stājoties darbā, un veselības pārbaudes, kas nepieciešamas veselībai kaitīgo darba vides faktoru un īpašo darba apstākļu dēļ, kā arī veselības pārbaudes, kas nepieciešamas personai kādu citā normatīvajā aktā piešķirto tiesību vai noteikto pienākumu īstenošanai;
4) šādus ar medicīnu saistītos pakalpojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šīs daļas 3.punktā noteikto medicīnas pakalpojumu sniegšanu:
 
  • ēdināšanu, ko ārstniecības iestāde nodrošina pacientam ārstniecības procesā,
  • izmitināšanu, ko ārstniecības iestāde nodrošina pacientam un personai, kas uzturas kopā ar pacientu,
  • klīniski diagnostiskos laboratorijas pakalpojumus, ko nodrošina citās ārstniecības iestādēs;
9) sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs sniedz saskaņā ar savām programmām;
 
25) šādus iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus:
  • 25)dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs)

** Ja par telpu nomu tiek slēgts ilgstošas lietošanas līgums, nomas maksa katram līgumam tiek aprēķināts atsevišķi.