Par mums

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir visu Vidzemes reģionu aptveroša specializēta ārstniecības iestāde ar profesionāli augsti kvalificētu, daudzveidīgi sagatavotu personālu, kas spēj nodrošināt ārstniecību, aprūpi un rehabilitāciju augstā līmenī.

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kuras viss pamatkapitāls pieder valstij. Slimnīcas struktūrvienība – Sociālās aprūpes nodaļa ir Labklājības ministrijas pārraudzībā

Slimnīca nodrošina valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu ambulatori, stacionāri, neatliekamās, akūtās un plānveida palīdzības apjomā atbilstoši 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” un NVD noslēgtā līguma nosacījumiem, piedāvājot arī izvēles sekundāros maksas pakalpojumus, kas netiek apmaksāti no valsts, bet nepieciešami pacientam.

Vienīgā slimnīca valstī, kura, papildus specializētai palīdzībai narkoloģijā un psihiatrijā (tai skaitā, ar tiesas lēmumu), sniedz ārstniecības pakalpojumus psihiski slimiem pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi un kopš 2013. gada arī zāļu rezistentu tuberkulozes pacientu paliatīvo aprūpi. 

Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbojas 6 psihiatrijas (t.sk. psihotuberkulozes) nodaļas un 1 narkoloģijas nodaļa, Uzņemšanas nodaļa, slēgta tipa aptieka, psihosociālās rehabilitācijas dienas centrs „Rasa”, Pacientu klubs, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa.

Slimnīcā veic ambulatorās tiesu psihiatriskās un kompleksās tiesu psiholoģiskās ekspertīzes, ambulatori pieejami narkologa un psihiatra, arī bērnu psihiatra, pakalpojumi. Tiek nodrošināta medicīniskā līdzekļa – piespiedu ārstēšana stacionārā, izpilde, kā arī daudzu gadu garumā slimnīca ir laba mācību un prakses vieta augstāko un vidējo mācību iestāžu studentiem medicīnas, sociālā darba un rehabilitācijas jomā.

Paralēli veicamajiem darba uzdevumiem, Slimnīca nepārtraukti seko līdzi organizācijā notiekošo procesu efektivitātei, par ko liecina Kvalitātes vadības sistēma, sertificēta atbilstoši starptautiskam ISO9001:2015 standartam,  dalība Ilgtspējas indeksā (sudraba kategorija 2017. gadā) , kā arī iesaistīšanās dažādos nozīmīgos pasākumos – darba aizsardzības konkursā “Zelta ķivere”, skolēnu karjeras izglītības programmā – pasākumā “Ēnu diena”.