Ētikas kodekss

VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt slimnīcas amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas un veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, lai uzlabotu iestādes darba kultūru.

 

Par Ētikas kodeksa ievērošanu ir atbildīgs katrs VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” darbinieks. Lai sasniegtu profesijas mērķus, darbinieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:

  • tiesiskums;
  • objektivitāte un laba pārvaldība;
  • profesionalitāte;
  • godprātība;
  • atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte.

Darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas šajā kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajiem uzvedības un morāles principiem.