Pārskati, darbības rādītāji, ziedojumi

Kapitālsbiedrības komercdarbības veidi pēc NACE klasifikatora:
 • veselības aizsardzība (86);
 • slimnīcu darbība (86.1);
 • ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 • pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 • izglītība (85);
 • pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);
 • sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 • ēdināšanas pakalpojumi (56);
 • izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21);
 • pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 • farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
 • aprūpes centru pakalpojumi (87.1);
 • garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2);
 • citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 • citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.