Korporatīvā sociālā atbildība

Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) ir uzņēmuma brīvprātīgas aktivitātes apkārtējās vides un sabiedrības labklājības uzlabošanā. Lai to panāktu ir nepieciešama sadarbība ar dažādām iesaistītajām pusēm.

2019. gads- Ilgtspējas pārskats 2019