Slimnīcas struktūra

 

VSIA “”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” organizatoriskā struktūra:

Spēkā no 01.01.2020.

Valde

Valdes locekle Maija ANCVERIŅA

Veselības aprūpes vadība

 • Veselības aprūpes vadības ārste stacionāros jautājumos Inga BAUSKA
 • Ambulatorās daļas vadītājs, psihiatrs Jēkabs LĪCIS
 • Slimnīcas galvenā māsa Inga ŠAROVA
STACIONĀRA NODAĻAS 

1.nodaļa (akūtā psihiatriskā sieviešu)

 • nodaļas virsārsts Oskars KRUMHOLCS
 • nodaļas psihiatrs Jēkabs LĪCIS
 • nodaļas virsmāsa Margarita VERHOVSKA

2.nodaļa (vispārējā psihiatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārsts Raivis LOGINS
 • nodaļas psihiatrs Jānis OZOLIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Margarita GRĪVA
 • interniste Indra LILIENTĀLE
 • klīniskā psiholoģe Antra PINNE
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperte Inese SNIĶERE

3.nodaļa (akūtā psihiatriskā vīriešu)

 • nodaļas virsārsts Liene LAPIŅA
 • rezidents Laura TAURIŅA
 • nodaļas virsmāsa Eva APINE

4.nodaļa (vispārējā psihiatriskā, piespiedu ārstēšana jauktā)

 • nodaļas virsārsts Jūlija LĪCE
 • psihiatrs Svetlana TĒRAUDA
 • virsmāsa Žanna KOZOLOVA

5.nodaļa (psihotuberkulozes, vispārējā psihiatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārsts, pneimonologs Ilona UZBEKA
 • virsmāsa Ivita TRAKINA
 • nodaļas psihiatrs Inga BAUSKA

6.nodaļa (geriatriskā jauktā)

 • nodaļas virsārsts, geriatrs Jānis DUBINSKIS
 • nodaļas psihiatrs Monika MUKĀNE
 • nodaļas virsmāsa Agnese LAKUČA

7.nodaļa (narkoloģiskā jauktā)

 • nodaļas virsārsts, narkologs Dace RAITUMA
 • nodaļas narkologs, psihiatrs Edvīns KRASTIŅŠ
 • nodaļas virsmāsa Jekaterina JEREMEJEVA
 • pacientu klubs, bibliotēka – sociālā rehabilitētāja/ sociālā darbiniece Sandra VORPE
 • kapelāns Andris REITERS

 Uzņemšanas nodaļa

 • atbildīgais ārsts Inga BAUSKA
 • atbildīgā māsa Inga ŠAROVA

Aptieka

 • vadītāja farmaceite Sarmīte ĶIRSE
 • farmaceita asistente Anita DAINA

Dezinfekcija

 • dezinfektore Dace VANAGA
 • dezinfektore Vija PLĀNE

Radiologa kabinets 

 • radiologs – diagnosts Ivans ŅESTEROVIČS

Medstatistika, medarhīvs

 • medicīnas statistiķis Lāsma STEPENA
AMBULATORI KONSULTATĪVĀ DAĻA  

Psihiatra kabinets 

 • psihiatrs/bērnu psihiatrs Andris ARĀJS
 • psihiatrs Liene LAPIŅA
 • psihiatrs Raivis LOGINS
 • psihiatrs Oskars KRUMHOLCS
 • psihiatrs Jēkabs LĪCIS
 • psihiatrs Jūlija LĪCE
 • psihiatrs Svetlana TĒRAUDA
 • garīgās veselības aprūpes māsa Dina ĀRGALE

Narkologa kabinets 

 • narkologs Dace RAITUMA
 • narkologs Edvīns KRASTIŅŠ
 • narkoloģijas māsa Dina ĀRGALE

 Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinets

 • tiesu psihiatrijas eksperts Andris ARĀJS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Liene LAPIŅA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Edīte DAMBERGA
 • tiesu psihiatrijas eksperte Monika MUKĀNE
 • tiesu psihiatrijas eksperts Jānis BUŠS
 • tiesu psihiatrijas eksperte Jeļena KAĻIŅINA
 • klīniskais psihologs, tiesu eksperts Inese SNIĶERE
PSIHOSOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Psihosociālās rehabilitācijas centrs “RASA”

 • fizioterapeite, centra vadītāja Nadežda MIEZE
 • veselības veicināšanas koordinatore Lāsma EGLE
 • sociālā darbiniece Anita JEFIMOVA
 • fizioterapeits Vladimirs ĻEPJAKS
 • fizioterapeits Artūrs BANKAVS
 • ergoterapeite Jekaterina LEITE
 • ergoterapeite Zane GOLOVANOVA
 • mūzikas terapeits Liesma LORE
 • drāmas terapeits Viesturs ROZIŅŠ
 • vizuāli plastiskās mākslas terapeits Ilze PLŪME
 • dejas un kustību terapeits Zane KRIEĶE
 • psiholoģe Iveta KREIŠMANE
ADMINISTRĀCIJA
 • lietvedības sekretāre – Rudīte KALNIŅA.
 • grāmatvedība – galvenā grāmatvede Daiga OLŠEVSKA
 • ekonomists Edijs POIKĀNS
 • vecākā grāmatvede Iveta BORMANE
 • uzskaitvede Sandra BRIEDE
 • algu grāmatvede Rasma KOSMANE
 • projektu vadītāja, iestādes vadītājas asistente – Alīna KITNERE
 • iepirkumu struktūrvienības vadītājs Aivars AUNIŅŠ
 • personāla daļa, lietvedības arhīvs – personāla vadītāja Svetlana KARAŅIKOVA
 • klientu apkalpošanas centra speciāliste Ilze AIDE
SAIMNIECISKĀ NODROŠINĀJUMA DAĻA
 • saimnieciskās struktūrvienības vadītājs Ainis BLŪMS
 • namu pārzinis Māris OZOLS