Īpašumu struktūra

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” īpašumu struktūra (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās)

  • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 100% kapitāldaļu pieder LR Veselības ministrijai;
  • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.