Sadarbības principi

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas vides veidošanu un ievērošanu slimnīcā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” apkopojusi rīcības normas „Ētikas kodeksā” un definējusi savas darbības pamata vērtības. Šīs normas un vērtības tiek iedzīvinātas arī slimnīcas īstenotajā sadarbībā ar dažādām ietekmes pusēm.

Minētās normas un vērtības ir:

 • Godprātīgums
 • Objektivitāte
 • Profesionāla kompetence
 • Profesionāla rīcība
 • Cieņa un rūpība
 • Kvalitāte
 • Izaugsme
 • Kopīga vadība
 • Sadarbība

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca aicina savus līgumpartnerus un citus sadarbības partnerus ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” galvenie sadarbības principi:

 • Godprātīgums

VSIA ”Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai slimnīca izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem. Slimnīca atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos. Slimnīca nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.

 • Profesionāla rīcība

Slimnīca savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem sadarbības partneriem, kas izprot slimnīcas nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta godīgas biznesa prakses veidošanu, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu. Slimnīcas sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar slimnīcu, gan arī savā darbībā.

 • Sadarbība

Abpusēji produktīva, lietderīga, mērķtiecīga un profesionāla sadarbība. Lai ieviestu šos principus sadarbībā ar slimnīcu, slēdzot sadarbības līgumu, slimnīca aicina savus sadarbības partnerus sniegt apliecinājumu par augstu ētikas principu ievērošanu savstarpējā sadarbībā. Slimnīcas ētikas pamatprincipi tiek ievēroti visās organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā.