Stratēģiskie mērķi

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam – šeit

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi:

SM-1 Saglabāt un uzlabot, atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu psihiatrijā un narkoloģijā

SM-2 Nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu