Stratēģiskie mērķi

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi:

1.Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu un pieejamu, uz pacientu vērstu narkoloģijas un psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Vidzemes reģionā:

1.1.Uzlabot efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

1.2.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pielietojot jaunas ārstniecības metodes.

1.3.Paplašināt sniegto narkoloģisko un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, piedāvāt īslaicīgas uzraudzības pakalpojumus dementiem pacientiem.

2.Nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu:

2.1. Nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu.

2.2. Piesaistīt ārējo līdzfinansējumu infrastruktūras attīstībai.