Stratēģiskie mērķi

Kapitālsabiedrības stratēģiskais mērķis:

Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Vidzemes reģionā:

1.1.Uzlabot efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.
1.2.Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pielietojot jaunas ārstniecības metodes.
1.3.Paplašināt sniegto narkoloģisko un rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.
1.4. Attīstīt pusaudžu psihiatrijas pakalpojumus stacionārā.