Valdes nolikums

Valdes nolikums apstiprināts 2015. gada 20. jūlijā. Nolikums pieejams šeit.