Vides aizsardzība

[/accordion-item]

Slimnīca apzinās savu atbildību par saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un apzināti virza tās darbību, lai tiktu īstenoti pasākumi vides aizsardzībā. Slimnīca ir izstrādājusi Vides aizsardzības politiku, kurā noteikusi šī brīža iespējas īstenot darbības, pasākumus un aktivitātes ar mērķi samazināt savu ietekmi uz vidi. 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” VA_politika_Strencu_PNS_2018

IMG_9598

Slimnīca ir izveidojusi vides pārskatu par 2016. gadu un turpinās veidot pārskatus arī turpmākiem gadiem. Pārskatos tiek apkopota informācija par veiktajām aktivitātēm, mērķiem un to izpildi, kā arī veidoti statistikas dati par uzlabojumiem vides jomā. 

  1. Vides aizsardzības pārskats 2016.gadam, mērķu izvirzīšana 2017. gadam: Vides aizsardzība_2016_2017_Strencu PNS
  2. Vides aizsardzības pārskats 2017.gadam, mērķu izvirzīšana 2018. gadam: Vides aizsardzība_2017_2018_Strencu PNS.docx
  3. Vides aizsardzības pārskats 2018.gadam, mērķu izvirzīšana 2019. gadam: Vides aizsardzība_2018_2019_Strencu PNS.docx