Vides aizsardzība

Atbildīga vides pārvaldība, neatjaunojamo un atjaunojamo resursu izmantošana ir nopietns temats gan vietējā, gan globālā līmenī. Nodrošinot augstas kvalitātes ārstniecības pakalpojumus, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir svarīgi savās aktivitātēs un procesos mazināt negatīvo ietekmi pār vidi kopumā, kā arī pārvaldīt procesus ilgtspējīgi un atbildīgi, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm.  Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca savā ikdienā strādā ievērojot ilgtspējas principus dažādās jomās, ieskaitot vides pārvaldību, kas palīdz aizsargāt un uzlabot vidi ilgtermiņā.

Mūsu mērķi vides jautājumos ir: 

-Samazināt Slimnīcas oglekļa emisijas, iniciējot aktivitātes, kas paplašina izpratni par dabas aizsardzību un ilgtspēju, balstoties uz Slimnīcas vīziju un vērtībām;

-Samazināt Slimnīcas procesu ietekmi pār vidi, veicot nepārtrauktu izmantoto resursu apjomu uzraudzību un uzstādot sasniedzamus mērķus resursu izmantošanas samazinājumam;

-Ar Kapitālsabiedrības kolektīva atbalstu, ievērot Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vides politikas pamatnostādnes un plānotās aktivitātes resursu apjomu samazināšanai.

Kā viens no lielākajiem darba devējiem Strenču novadā, Kapitālsabiedrība vēlas rādīt priekšzīmi ilgtspējīgas vides pārvaldības principu ievērošanā lauku reģionā, nepārtraukti attīstot un pilnveidojot Slimnīcas vides politiku, kā arī būt ceļā uz nosprausto mērķu sasniegšanu ilgtermiņā.

Vides aizsardzības pārskati un mērķu uzstādījums nākamajam periodam:

2019. gads-Vides aizsardzības pārskats 2019

2018. gads- Vides aizsardzības pārskats 2018

2017. gads- Vides aizsardzības pārskats 2017

2016. gads- Vides aizsardzības pārskats 2016