Vides pieejamība

Vides pieejamība VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā”

1. Ierodoties VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā” (turpmāk tekstā – Slimnīca) pie centrālās ēkas – Uzņemšanas nodaļas un administrācijas ēka – ir pieejams plašs, brīvi pieejams stāvlaukums, kur apmeklētājs var novietot autotransportu (ja ieradies ar savu autotransportu).

Pie minētās ēkas ir iespējams piebraukt arī no otras puses (iebraucot teritorijā). Arī šajā pusē ir atzīmētas vairākas autostāvvietas, kur var novietot personīgo autotransportu.

Uzņemšanas nodaļa/Administrācija (2.stāvs)

Stāvlaukums (iebrauc no autoceļa Rīga- Inčukalnas-Valka)

 2. Iebraukšana Slimnīcas teritorijā. 

Iebraukšana Slimnīcas teritorijā iespējama nogriežoties no autoceļa Rīga – Inčukalns – Valka. Iebraukšanai Slimnīcas teritorijā ir noteikta maksa, pēc Slimnīcā apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrāža.

Apmeklētājiem – 1,00 EUR

Komerciālos nolūkos – 5,00 EUR

 

 

3. Uzņemšanas nodaļā ieejas galvenās durvis aprīkotas ar platu uzbrauktuvi, ērtu piekļuvi arī ar ratiņkrēslu. Ēkas otras puses ieeja aprīkota ar uzbrauktuvi, kura, izbūvēta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības (8% slīpums un 1.2 m platums). Gan laukuma, gan uzbrauktuvju virsma ir līdzena un stabila. Ēkai ir divi stāvi, otrajā stāvā var nokļūt, braucot ar liftu. Pirmajā stāvā ir pieejama tualetes telpa ar vides pieejamības pilnīgu nodrošinājumu. 

Galvenā Uzņemšanas nodaļas ieeja. 

4. DARBA LAIKS UZŅEMŠANAS NODAĻĀ – 24 stundas diennaktī. Pie durvīm ir ierīkota zvanu poga, ar kuras palīdzību ir iespējams izsaukt personālu, ja nepieciešama palīdzība, lai iekļūtu ēkā nakts laikā.

Durvju platums ļauj brīvi iekļūt telpās arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Starp durvīm nav sliekšņu vai citu šķēršļu.

 

5. Ēkas pirmajā stāvā ir izvietota Slimnīcas Uzņemšanas nodaļa. Pacienti, kuri uzņemti stacionārā, tālāk tiek novirzīti uz kādu no stacionāra nodaļām. Šajos gadījumos uz nozīmēto nodaļu pacientu pavada uzņemšanas nodaļas personāls.

Ja apmeklētājs ir ieradies slimnīcā risināt citus ar veselības aprūpi saistītus jautājumus, tad nokļūt uz ēkas otro stāvu, kur izvietota slimnīcas administrācija, var ar ēkā esošo liftu.

Vides pieejamība Slimnīcas stacionāra nodaļās

Slimnīcas ēkas, kurās norisinās ārstniecība ir aprīkotas ar uzbrauktuvēm, dažos gadījumos ieeja ēkā vai liftā ir vienā līmenī ar ieejas celiņu. Uzņemšanas nodaļas, 2.nodaļas, 4.nodaļas un 5.nodaļas ēkās lifti ir ēku iekpsusē. Pārējās ārstniecības ēkās ir izbūvēti lifti, kas savienoti ar ēkām, ir izveidotas uzbrauktuves līdz liftam (ieejai) un dažos gadījumos lifti (ieejas liftos) ir vienā līmenī ar celiņiem. Visas ēkas ir aprīkotas ar liftiem, kas ļauj personām ar kustību traucējumiem pārvietoties. Nodaļu ēku – liftu durvju platums ir ierīkots tā, lai telpās varētu iekļūt persona ratiņkrēslā. Personām ar citiem traucējumiem (kustību, redzes) koplietošanas telpās gar sienām ir izvietotas margas. Papildus palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz slimnīcas personāls. 

Visās stacionāra nodaļu ēkās, ieskaitot Uzņemšanas nodaļu ir ierīkotas tualetes, kas paredzētas personām ratiņkrēslā. Arī sanitārie mezgli (dušas) ir pielāgotas personām ar kustības traucējumiem. Telpas ir identificējamas pēc norādēm, kas izvietotas uz durvīm. Pie visām nodaļu ēkām ir ierīkotas zvanu pogas.