VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” datu privātuma politika pieejama šeit.
Spēkā no 22.02.2021.
KRG-ATB.09 Versija 02; izstrādāja: datu aizsardzības speciālists R. Grūbe, apstiprināja: valdes locekle M. ancveriņa