Pieredze ir zināšanu avots

16/05/2018

Alberts Einšteins ir teicis “Nozīmīgākais zināšanu avots ir Jūsu pieredze”. Izglītības ceļā iegūtās teorētiskās zināšanas kļūst par mūsu profesionālo vērtību, jo arī tās tiek papildinātas ar pieredzi, ar piemēriem un ar jaunu redzējumu. Savukārt dalīšanās ar pieredzi jeb praksē balstītām zināšanām un kompetencēm nozīmē pievienot tām unikālu vērtību.

No 9.līdz 15. maijam Strenču slimnīca piedalījās starptautiskā pieredzes apmaiņas programmā HOPE un prezentēja savas unikālās zināšanas, darbības nozīmīgākos procesus un piemērus. Programmas ietvaros viesos uzņēmām divus speciālistus no Vācijas un Spānijas psihiatrijas profila slimnīcām. Vizītes laikā prezentācijas un diskusijas tika papildinātas ar slimnīcas nodaļu apmeklējumiem, sniegto rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespēju apskati, Māmiņdienai veltītā pacientu koncerta apmeklējumu un pastaigām slimnīcas parkā. 

Vizītes noslēgumā, pārrunājot kopīgās un atšķirīgās pieredzes starp trim pārstāvētajām valstīm un veselības aprūpes organizācijām (Latvija, Spānija, Latvija), tika izvirzīti daži galvenie secinājumi:

  1. Vienlīdzīgi izaicinājumi visās trijās pusēs, skarot gan pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu un pieaugošās prasības, tendences, gan efektīvu cilvēku vadību, speciālistu piesaisti un trūkumu, gan arī nākotnes izaicinājumu pārvarēšanu.
  2. Līdzības pārstāvēto triju valstu normatīvajos regulējumos veselības aprūpes organizēšanā: Eiropas Savienības regulējumi, valstiskie regulējumi, kuri ir nozīmīgi veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā.
  3. Šī gada HOPE pieredzes programmas centrālā tēma ir “Veselības aprūpes kvalitātes pilnveidošana, izmantojot pacientu pieredzi un kompetences. Vai esam tam gatavi?”. Tēmas ietvaros Strenču slimnīca prezentēja pacientu aptaujas piemēru un citus pacientu iesaistes piemērus, arī Vācijas un Spānijas speciālisti stāstīja par līdzīgām pacientu aptaujām un dažādiem organizētajiem pasākumiem pacientu lielākai iesaistei, tādējādi caur pacientu pieredzi un kompetencēm, uzlabojot aprūpes procesa kvalitāti.
  4. Redzamākās atšķirības – finanšu pārvaldībā jeb kārtībā kādā katra organizācija saņem valsts finansējumu; katras organizācijas lielumā jeb apmēros, kas saistīts ar valstu iedzīvotāju skaita atšķirībām; pacientu smēķēšanas kārtības nodrošināšanā, jo Spānijas piemērā smēķēšana psihiatrijas slimnīcu iekštelpās (speciālās smēķētavās) nav atļauta. Pacienti smēķē, tikai izejot no telpām.

Apmeklējot slimnīcas nodaļas, vizītes viesi atzinīgi novērtēja darba organizāciju nodaļās, īpaši uzsverot kā ļoti labu piemēru – darbinieku atbildības jeb pārraudzības zonas nodaļā, tādējādi palīdzot pacientiem nepieciešamības gadījumos, nodrošinot pacientu drošību. Tikpat atzinīgi tika novērtēta darbinieku pozitīvā attieksme, atsaucība un augstā kompetence savas nodaļas prezentēšanā.

HOPE pieredzes programmas viesi vizītes noslēgumā izteica pateicību visiem Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbiniekiem par pieredzi un zināšanām, sarunām un diskusijām, kā arī emocijām bagātu nedēļu Strenčos.

Paldies visiem darbiniekiem! Jūsu darbs veido slimnīcas vidi, slimnīcas “seju” un rada iespēju ar lepnumu stāstīt un rādīt slimnīcas darbu!

Iestādes vadītāja Maija Ancveriņa

Projektu vadītāja Ilona Rāviete

VSIA “Strenču PNS”

info@strencupns.lv

Atpakaļ