Pieredzes vizīte Vīlandes psihiatrijas klīnikā Igaunijā

24/05/2018

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas speciālisti ar kaimiņzemes Igaunijas psihiatrijas slimnīcu speciālistiem pēdējo gadu laikā ir tikušies vairākas reizes, gan uzņemot un iepazīstinot viesus ar Strenču slimnīcu, gan dodoties iepazīt Igaunijas psihiatrijas profila slimnīcu darbu.

23.maijā deviņi Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas speciālisti devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Vīlandes psihiatrijas klīniku un iepazinās ar tās darba ikdienu, nākotnes plāniem un pārrunāja turpmākas sadarbības iespējas starp abām pusēm.

Galvenās atziņas no pieredzes apmaiņas vizītes:

  • Vīlandes psihiatrijas klīnikas un Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas vienojošie veselības aprūpes pakalpojumi: akūto psihiatrisko un pacientu ar tuberkulozi ārstēšana stacionārā, ar tiesas lēmumu noteikto medicīnisko piespiedu līdzekļa realizēšana, psihiatrisko un narkoloģisko pacientu ambulatora ārstēšana, nodrošināta psihosociālā rehabilitācija psihiatrijas stacionāra pacientiem. Vīlandes psihiatrijas klīnika ir vienīgā Igaunijā, kurā tiek nodrošināta ar tiesas lēmumu pēc krimināli sodāmu darbību veikšanas noteikto medicīnisko piespiedu līdzekļa realizēšana (arī bīstamie pacienti ar stingru režīmu) un šajā nodaļā ir 80 gultas vietas. Nodaļa ir aprīkota ar videonovērošanu koridoros un koplietošanas telpās, šīs nodaļas pacientiem pastaigas svaigā gaisā tiek nodrošinātas tikai slēgtā, nožogotā teritorijā.
  • Vīlandes psihiatrijas klīnikā ir 170 gultas vietas un klīnika apkalpo Vīlandes apriņķa un apkārtnes reģiona iedzīvotājus – aptuveni 80 000 – 90 000, Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ir 335 gultas vietas un slimnīcas apkalpes zonā – Vidzemes reģionā ir aptuveni 200 000 iedzīvotāju. Klīnika ir Vīlandes slimnīcas sastāvdaļa.
  • Atšķirīgi no Strenču slimnīcas, Vīlandes klīnikā narkoloģijas pacientiem bezmaksas atbalsts tiek nodrošināts tikai ambulatori, saņemot psihologu un sociālā terapeita, ģimenes terapeita konsultācijas, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī psihiatru. Narkoloģiskie pacienti nesaņem nekāda veida atbalstu stacionārā. Pacienti ar neirozēm un demences diagnozēm ārstēšanas procesā maksā pacienta līdzmaksājumu.
  • Igaunijā darbojas Psihiatriskās palīdzības likums, kas nosaka skaidrus nosacījumus, kas ārstniecības iestādei ir jāievēro, bet ļauj katrai ārstniecības iestādei izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus, kas nosaka darba organizēšanas kārtību, kādā veidā īstenot likuma nosacījumus.
  • Papīra formātā tiek aizpildītas tikai ordināciju lapas, visi pārējie ieraksti par pacientu gan no ārstu, gan māsu puses tiek veikti un uzglabāti elektroniskā formātā. Pacientu fiksācija tiek veikta pēc nepieciešamības, pacientu ievietojot atsevišķā, no citiem pacientiem izolētā palātā ar metāla gultu (piestiprināta pie grīdas). Palātai blakus izvietots māsu postenis, kas ļauj pa logu sekot pacienta uzvedībai izolācijas laikā. Šajā palātā tiek ievietoti arī pacienti, kuri netiek fiksēti.
  • Salīdzinot ar mūsu slimnīcu, būtiski atšķiras medicīnas darbinieku atalgojums, taču, neskatoties uz to, kopīgs ir tas, ka ārstniecības personas strādā vairākās darba vietās, braucot uz otru darba vietu pat 80 km attālumā.
  • Atšķirīgi no Latvijas medicīnas izglītības pieejas, Igaunijā tiesu psihiatriskās ekspertīzes var veikt jebkurš no ārstiem psihiatriem, kurš izgājis apmācību tiesu psihiatrijas metodē,  ārstiem psihiatriem nav jāiziet papildus rezidentūra, lai iegūtu tiesu eksperta sertifikātu, kā arī ārstiem nevienā specialitātē nav jāiziet atkārtota resertifikācija ik pa pieciem gadiem, interesanti ir tas, ka specialitātes: psihiatrs un narkologs apvienotas vienā.
  • Kopīgi ar Viljandi kolēģiem Strenču slimnīcas speciālisti vienojās, ka būtisks ārstniecības elements slimnīcās ir apkārtējā vide, rehabilitācijas vai aizņemtības pasākumi, kas nodrošina nomierinošu, atbalstošu un ārstējošu efektu, izmantojot slimnīcas pakalpojumus. Tikšanās reizē vienojāmies, ka igauņu kolēģi ieradīsies atbildes vizītē mūsu slimnīcā septembra mēnesī.
  • Noslēgumā secinājām, ka mūsu slimnīcas vide: telpas un parks, medicīniskais aprīkojums, resursu nodrošinājums ir patīkamāks, mājīgāks un atbalstošāks pacientam, motivējošāks darbiniekam darbam mūsu slimnīcā. Ir noderīgi apciemot citus, lai pārliecinātos, ka esam īstajā vietā tur, kur esam!

 

Ilona Rāviete

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”

ilona.pinzule@strencupns.lv; 64731340

Atpakaļ