Realizētie projekti

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca var lepoties ar vairāku gadu pieredzi projektu realizācijā. Slimnīca gadu gaitā ir īstenojusi dažādus Eiropas Savienības un ārzemju fondu finansētus projektus, kas ir bijis viens no priekšnosacījumiem Slimnīcas ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai. Īstenotie projekti ir snieguši arī pienesumu arī Strenču novadam un tā iedzīvotājiem, uzlabojot novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un brīvā laika pavadīšanas iespējas.  Projektu realizācija veicinājusi gan Slimnīcas infrastruktūras attīstību un pieejamību, gan kultūras un sporta attīstību novadā kopumā, gan darba vides attīstību un darbinieku kompetenču attīstību.

 

Ar visiem VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” realizētajiem projektiem, to mērķiem, veiktajām aktivitātēm un izmaksām, iespējams iepazīties sānu sadaļā pa kreisi.