Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā

Siltināšana. Tehniskais projekts Specifikācija. Darba uzdevums

Lejupielāde

Projekta nosaukums, Nr.

Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā

4.2.1.2/18/I/016

Programma, fonds  “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” 2. kārta
Projekta īstenošanas laiks 12.04.2019-12.12.2019
Projekta mērķis Paaugstināt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas” stacionāra 3.nodaļas ēkas energoefektivitāti, veicot ēkas fasādes t.sk. cokola siltināšanu, saglabājot ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālo izskatu, pārseguma siltināšanu un ēkas iekšējo inženiertehnisko – apkures sistēmu atjaunošanu. 
Projekta galvenās aktivitātes 

1. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana: 
1.1. Energosertifikācija 
1.2. Tehniskā projekta izstrāde 
2. Būvdarbu veikšana: 
2.1. Ēkas fasāžu siltināšana no ārpuses 
2.2. Ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vizuālā atjaunošana/saglabāšana 
2.3. Ēkas cokola siltināšana 
2.4. Ēkas pārseguma siltināšana 
2.5. Apkures sistēmas atjaunošana 
3. Autoruzraudzība 
4. Būvuzraudzība 
5. Projekta publicitātes nodrošināšana 

Projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji un to vērtības

1.Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 10,865 MWh/gadā;

2.Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 28,699 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējās izmaksas 187 647.57 EUR
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 187 647.57 EUR
ERAF finansējums 187 647.57 EUR (85% no attiecināmajām izmaksām)
Valsts budžeta finansējums 28 147.14 EUR (15% no attiecināmajām izmaksām)
Publicitāte

20.04.2019. CFLA paraksta līgumu ar Strenču PNS

04.06.2019. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcas Augusta mājā uzsākta energoefektivitātes uzlabošana

04.07.2019. Stacionāra 3. nodaļas ēka iegūst jaunas aprises

05.08.2019. Turpinās Augusta mājas energoefektivitātes uzlabošana

11.09.2019. Pabeigta energoefektivitātes uzlabošana Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas Augusta mājā

Būvniecības statuss

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Alīna Kitnere

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 64731340

E-pasts: alina.kitnere@strencupns.lv