Atbalsts ilgākam darba mūžam

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” pasākumā “Darba vides un cilvēkresursu izvērtējums”.

Projekta nosaukums, Nr.
“Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”
Nr.7.3.2.0/16/1/001
Programma, fonds Eiropas Sociālais Fonds projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam”
Projekta mērķisVeicināt gados vecāku (50+ gadi) nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību.
Aktivitātes – NVA veic darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, piesaistot speciālistu komandu, kurā ir darba aizsardzības speciālists, arodveselības ārsts, ergoterapeits un personālvadības speciālists;
– tiek izstrādāts novecošanās pārvaldības plāns gados vecāko darbinieku situācijas uzlabošanai un nodarbinātībai nākotnē.
Noslēgti līgumi par projekta īstenošanu14.12.2018 noslēgts līgums ar NVA par darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma nodrošināšanu
Projekta koordinators, kontaktinformācija Svetlana Karaņikova
Personāla vadītāja
Tālr.: 64731340
e-pasts: svetlana.karanikova@strencupns.lv