Atvērta dialoga pieeja psihiatrijas pakalpojumos (BAFF)

BAFF_LOGO

Projekta nosaukums

Atvērta dialoga pieeja psihiatrijas pakalpojumos
Fonds Baltijas – Amerikas Brīvības Fonds
Programma Baltijas – Amerikas Dialoga programma
Uzraudzības iestāde Council, International Study Programs, Inc. pārstāvniecība Latvijā
Sadarbības iestādes

Masačūsetsas Universitātes Medicīnas skolas Psihiatrijas katedra

Latvijas Psihiatru asociācija

RSU Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 5. septembris līdz 2016. gada 9. septembris
Projekta mērķis Projekta mērķis ir īstenot starptautisku pieredzes un zināšanu apmaiņas semināru starp Latvijas psihiatriem un ASV ekspertu no Masačūsetsas Universitātes par atvērta dialoga pieejas adaptēšanu psihiatrijas pakalpojumos.
Aktivitātes

ASV vieslektora vizītes organizēšana Latvijā:

  • Tikšanās ar Strenču PN slimnīcas ārstiem, iepazīšanās ar slimnīcu;
  • Uzstāšanās seminārā, semināra diena;
  • Lekcija RSU studentiem.
Projekta īstenošanas rezultāts Noorganizēta ASV vieslektora vizīte Latvijā, īstenoti projektā paredzētie pasākumi, veicināta slimnīcas starptautiskā un nacionālā sadarbība, papildināta slimnīcas pieredze projektu īstenošanā.
Projekta attiecināmās izmaksas 8137.45 USD  jeb 7184.75 EUR
BAFF finansējums 7500.00 USD  jeb 6621.93 EUR
VSIA “Strenču PNS” līdzfinansējums 637.45 USD jeb 562.82 EUR
Noslēgti līgumi par darbu/pakalpojumu veikšanu

 1.Baltijas Ceļojumu Grupa, SIA – aviobiļešu iegāde

2. Skrivanek Baltic, SIA – sinhronās tulkošanas pakalpojums seminārā

Projekta koordinators, kontaktinformācija

Ilona Rāviete

Projektu vadītāja

Tālr.: 64731340

e-pasts: ilona.raviete@strencupns.lv