Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana (ERAF)

ERAF_ES_logo_veidlapam

Projekta nosaukums, projekta Nr.

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/015
Fonds Eiropas Reģionālās attīstības fonds
 Programma  3. Infrastruktūra un pakalpojumi
 Projekta īstenošanas laiks  02.11.2009. – 12.10.2010.
 Projekta mērķis

Veicināt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” turpmāko attīstību, sakārtojot infrastruktūru, veikt siltumapgādes sistēmu modernizāciju atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšanai, nodrošināt Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību psihiatriskajā, psihoftiziatriskajā ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijā līdz pacienta atveseļošanās brīdim vai stāvoklim, kad ārstēšanu iespējams turpināt ambulatori, kā arī veicot nolietojušos slimnīcas korpusu kapitālo remontu un jaunu korpusu būvniecību atbilstoši ES standartiem.

 Aktivitātes

 

  • Esošās ēkas rekonstrukcija
  • Jaunas ēkas būvniecība
Projekta kopējās izmaksas  5,341,592.46 EUR 
 Projekta attiecināmās izmaksas  2 495 848.84 EUR
 ERAF finansējums  2,418,882.08 EUR (85% no attiecināmajām izmaksām)
 Valsts budžeta finansējums  426 861.54 EUR (15% no attiecināmajām izmaksām)
 Noslēgti līgumi par darbu/pakalpojumu veikšanu  
Kontaktinformācija

Ilona Rāviete

Projektu vadītāja

Tālr.: 64731340

e-pasts: ilona.raviete@strencupns.lv