“RASA” RUDENS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS

22/10/2019

Vakar Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas (turpmāk tekstā – Slimnīca) psihosociālās rehabilitācijas centra “RASA” speciālistu komanda, Slimnīcas galvenā māsa un personāla vadītāja devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Slimnīcu “Ģintermuiža” Jelgavā un RPNC ambulatoro centru “Veldre” ar mērķi iepazīties ar rehabilitācijas procesiem, to organizāciju, multiprofesionālo komandu darbu u.c. ar rehabilitāciju saistītiem jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas vizītē Slimnīcā “Ģintermuiža” speciālistus uzņēma slimnīcas virsārste, pacientu koordinatori, galvenā māsa un personāldaļas vadītāja, kuras iepazīstināja mūsu Slimnīcas speciālistus ar savu praksi rehabilitācijas procesu nodrošināšanā un organizēšanā stacionārā, dienas stacionārā, bērnu nodaļā un sociālās aprūpes nodaļā. Savukārt ambulatorā centrā “Veldre” mūsu Slimnīcas speciālisti iepazinās ar ergoterapeita, fizioterapeitu un mākslas terapeitu darba vidi, izmantoto inventāru un pielietotajām metodēm. Vizītes laikā speciālisti detalizētāk iepazinās arī ar multiprofesionālās komandas speciālistiem un to sadalījumu ambulatorajā centrā.

“RASA” speciālisti norāda, ka pieredzes apmaiņas braucieni ir vērtīga pieredze, kas palīdz paskatīties uz procesiem no malas, dalīties ar viedokļiem un ieraudzīt jaunas iespējas rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai. Piemēram, šajā braucienā guvām zināšanas par sensorās istabas lietderīgumu un relaksācijas telpu nozīmīgumu rehabilitācijas procesā tieši psihiatrijas pacientiem.

Paldies Slimnīcai “Ģintermuiža” un ambulatorajam centram “Veldre” par laipno uzņemšanu!

 

Atpakaļ