Rezidenta stāsts- dr. Raivis Logins

27/11/2019

Dr. Logins ir viens no Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas jaunās paaudzes ārstiem ar ko lepojamies- pozitīva un vienmēr atvērta personība, kas vērta uz sadarbību un attīstību. Dr. Logins ir neskaitāmu zinātnisko publikāciju autors medicīniskajos izdevumos un jaunu ideju ģenerators.

Jaunākajā publikācijā Rīgas Stradiņu universitātes mājas lapā sadaļā “Rezidentu stāsti”, ārsts dalās ar savu pieredzi:

-par ceļu līdz lēmumam par labu psihiatrijas specialitātei;

-par rezidentūras priekšrocībām reģionā;

-par rezidentūru narkoloģijā un kāpēc tā ir cieši saistīta ar psihiatriju;

-un par esošo situāciju nozarē.

Kā pats ārsts – psihiatrs/narkologs norāda par rezidentūras priekšrocībām reģionā: “Darba ir daudz, bet tas tikai papildina pieredzi. Reģionu slimnīcās jaunie ārsti ātrāk kļūst patstāvīgāki lēmumu pieņemšanā, jo blakus ne vienmēr ir pieredzējis kolēģis, kam pajautāt padomu. Lēmumu par labu darbam Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā pieņemu relatīvi viegli, jo mani ļoti uzrunāja galvenā ārsta, kā arī slimnīcas vadības pozitīvā attieksme un pretimnākšana.”

Dr. Logina rezidenta stāsts pieejams šeit: https://bit.ly/37FTQgp