“SLIMNĪCAS LEPNUMS 2019” – GALVENĀ MĀSA INGA ŠAROVA

20/11/2019

Arī šogad darbinieku apmierinātības aptaujā, kas norisinājās no šā gada 28. oktobra līdz 4. novembrim, katram bija iespēja ieteikt savu kandidātu Slimnīcas lepnuma 2019 balvai. Slimnīcas lepnums ir darbinieks, kas izcēlies ar iniciatīvu, savu darbu vai attieksmi pret to, darbinieks, kas iedvesmo citus ar savu rīcību. Kopumā viedokli šogad izteica 153 darbinieki, nominējot 63 titula kandidātus.

Apkopojot aptaujas rezultātus, darbinieki ar vienādu balsu skaitu nominējuši gan Slimnīcas vadītāju, gan galveno māsu, tituls “Slimnīcas lepnums 2019” tika piešķirts Slimnīcas galvenajai māsai INGAI ŠAROVAI.

Inga Slimnīcā strādā no 2002.gada, sākumā kā medicīnas māsa, ar laiku demonstrējot prasmes, kuras nepieciešamas labam vadītājam – prasme klausīties, motivēt, pamācīt un pārliecināt. Mūsu slimnīca ir īpaša ar to, ka šeit ir iespējama personības karjeras izaugsme, tas notika arī ar Ingu – darbs nodaļas virsmāsas amatā rezultējas ar galvenās māsas amatu, kuras atbildībā ir visa Slimnīcas pacientu aprūpes darba organizācija. Inga ar to tiek lieliski galā, par ko liecina darbinieku nodotās balsis par to. Laikā, kad notiek dažādas pārmaiņas, kuras vispirms ir jāizskaidro darbiniekiem, ir būtiski, ka to dara cilvēks, kas ļoti labi pārzina veicamo darbu, prot paskaidrot, argumentēt un pārliecināt par pārmaiņu nepieciešamību, pie tam, atstājot pozitīvas emocijas saviem padotajiem.

Inga ir pamanāma un dzirkstoša personība, smaidoša, ar nezūdošu enerģiju un pozitīvismu it visā, ko dara!

SVEICAM UN LEPOJAMIES!