Stacionāra 3. nodaļas ēka iegūst jaunas aprises

04/07/2019

Maija beigās tika uzsākti Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas stacionāra 3. nodaļas ēkas – Augusta mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Ņemot vērā labvēlīgos laika apstākļus, plānotie būvdarbi norit raiti. Slimnīcas projektu vadītāja Alīna Kitnere norāda: “Pašlaik no galvenajām projekta aktivitātēm – būvdarbiem- gandrīz pabeigta ēkas cokola siltināšana un pārseguma siltināšana, gandrīz ir arī pabeigta ēkas fasāžu siltināšana no ārpuses. Praktiski iespējams apgalvot, ka būvdarbi ir paveikti par aptuveni 55%. Šogad laika apstākļi tiešām mūs lutina un nodrošina būvniecībai labvēlīgus un sausus apstākļus.”

Projekta kopējais finansējums ir EUR 249 987,06 (t.sk. ERAF finansējums (85%) EUR 212 489,00, un valsts budžeta finansējums(15%) EUR 37 498,06). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 8 mēneši. Atklātā iepirkuma konkursa rezultātā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus veic SIA “R.K.C.F. RENESANSE”.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” stacionāra 3. nodaļas ēkā” numurs: 4.2.1.2/18/I/016. ERAF atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai valsts ēkās paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros.

Atpakaļ