Ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes

EKSPERTĪŽU PIETEIKŠANA NOTEIKTIE DARBA LAIKI EKSPERTĪŽU NORISES VIETA

64731580 (LMT) – darba dienās 8:00 – 16:30

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Aide

Katru nedēļu otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00-12:00

 

Uzņemšanas nodaļas telpās Administrācijas ēkas 1.stāvā Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinetā.

PAR PAKALPOJUMU: 

  1. VSIA “Strenču PNS” veic ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes un kompleksās tiesu psiholoģiskās un psihiatriskās ekspertīzes.
  2. Kompleksās ekspertīzēs tiek piesaistīts klīniskais psihologs – tiesu eksperts. 
  3. Ierodoties uz pieteikto ekspertīzi – PIETEIKTIES PIE KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA- Uzņemšanas nodaļas 1.stāvā. 

 

Ekspertīzes veic sertficiēti tiesu psihiatrijas un tiesu psiholoģijas eksperti:

Eksperta vārds, uzvārds Sertifikāta nr. Derīguma termiņš
Andris ARĀJS A – 63345 14.10.2019.
Liene LAPIŅA A – 63399 20.01.2020.
Monika MUKĀNE A – 63401 11.11.2019.
Edīte DAMBERGA A – 63347 14.10.2019.
Inese SNIĶERE Nr. 1726010164 14.08.2022.
Jānis BUŠŠ Nr. 67287 08.03.2023
Jeļena KAĻIŅINA A- 65150 10.03.2020