Ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes

EKSPERTĪŽU PIETEIKŠANA NOTEIKTIE DARBA LAIKI EKSPERTĪŽU NORISES VIETA

64731580 (LMT) – darba dienās 8:00 – 16:30

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Aide

Katru nedēļu otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00-12:00

 

Uzņemšanas nodaļas telpās Administrācijas ēkas 1.stāvā Tiesu psihiatrisko ekspertīžu kabinetā.

PAR PAKALPOJUMU: 

  1. VSIA “Strenču PNS” veic ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes un kompleksās tiesu psiholoģiskās un psihiatriskās ekspertīzes.
  2. Kompleksās ekspertīzēs tiek piesaistīts klīniskais psihologs – tiesu eksperts. 
  3. Ierodoties uz pieteikto ekspertīzi – PIETEIKTIES PIE KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA- Uzņemšanas nodaļas 1.stāvā. 

 

Ekspertīzes veic sertficiēti tiesu psihiatrijas un tiesu psiholoģijas eksperti:

Eksperta vārds, uzvārds Sertifikāta nr. Derīguma termiņš
Andris ARĀJS 1925010092 11.11.2024
Liene LAPIŅA 2025010012 02.02.2025
Monika MUKĀNE 1925010094 11.11.2024
Edīte DAMBERGA 1925010093 11.11.2024
Inese SNIĶERE 1726010164 14.08.2022
Jānis BUŠŠ 1825010055 08.03.2023
Jeļena KAĻIŅINA 2025010020 10.03.2025